Emballasjemerket for plastemballasje

Sorteringsmerket for plast

Emballasjen skal merkes som plastemballasje hvis den i all hovedsak består av plast.

Anbefalt merking av plastemballasje:

Sorteres Som Plast

Grønt Punkt-symbolet og forklarende tekst

Vi anbefaler at sorteringsmerket står sammen med Grønt Punkt-symbolet og en forklarende tekst. Teksten skal stå til høyre, men skal aldri legges inn i selve merket eller under både Grønt Punkt-symbol og sorteringsmerket. Anbefalt font er Inter eller annen font som brukes på emballasjen. 

All emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved bruk av mest mulig monomaterialer. Ta kontakt for råd og veiledning rundt merking av emballasje som forbruker kan oppfatte som forvirrende.

Emballasje som består av plast og annet materiale

Plastemballasje skal merkes med flere sorteringsmerker hvis den består av flere emballasjematerialer som det er enkelt å skille fra hverandre. 

Emballasje som består flere materialer, som bør separeres:

Ikonet for kartong og plast med teksten «sorteres som kartong og plast»

Størrelse

Sorteringsmerket bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

Anbefalt minste størrelse:

Minste Størrelse Plast

Fargebruk

Sorteringsmerket trykkes fortrinnsvis i riktig lillafarge. Det kan trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.

Pantone (print) 7656 C

CMYK (print) 50/ 95 / 0 / 0

RGB (web) 150 / 30 / 130

RAL (folie/skilt) 4008 - Signal Violet

Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:

Anbefalte Farger Plast

Slik kan du merke plastemballasjen

Emballasjemerking Illustrasjoner, Plast
GOD MERKING: Godt synlig merking motiverer til kildesortering og hjelper forbruker å sortere riktig.