Medlemskap

Det er to typer medlemmer i Grønt Punkt:

Standardmedlemmer er bedrifter som bruker emballasje, det vil si produsenter og importører av varer med emballasje eller tomemballasje.

Kontrollmedlemmer er bedrifter og offentlige virksomheter som gjør innkjøp fra norske vareleverandører. De bidrar til at disse vareleverandørene blir medlem.

Bedrifter og kommuner som arbeider med innsamling og gjenvinning er også en del av Grønt Punkt. Mens medlemmene tar produsentansvar for emballasjen ved å finansiere returordningene, sørger innsamlere og gjenvinnere for at emballasjen faktisk blir resirkulert.

Rapportering og regler

Få bedre innsikt i rapportering og regler.

Les mer

Spørsmål og svar

Hva koster det?

Det er ingen medlemsavgift i Grønt Punkt Norge. Medlemmer betaler kun vederlag for den mengden emballasje bedriften bruker. Et medlem i Grønt Punkt Norge rapporterer den mengde (antall kg eller stk.) emballasje de faktisk bruker, og blir deretter fakturert etter gjeldene vederlagssatser. Eksempler på vederlagssatser per 1.1.2016 er 0,05 kr/kg for bølgepapp og 0,37 kr/kg for emballasjekartong. Komplett liste over vederlagssatser finner du her.

Hvorfor skal vi være medlem av en returordning?

Alle bedrifter som sender emballasje ut på markedet har ansvar for at denne emballasjen gjenvinnes. Enten kan bedriften organisere dette selv og selv rapportere resultatene til Miljødirektoratet, eller de kan melde seg inn i en kollektiv returordning som Grønt Punkt Norge. Det blir betalt for omtrent 85 prosent av all emballasje som sendes ut i det norske markedet. Som deltager i en returordning er din bedrift med på å ta et viktig samfunnsansvar. Grønt Punkt garanterer at den kildesorterte emballasjen blir gjenvunnet.

Vi betaler allerede for avfallshåndtering, skal vi betale to ganger?

Vederlaget til Grønt Punkt Norge dekker kostnadene ved å gjenvinne emballasjen. Henting og transport av avfall, er en avtale mellom bedrift og avfallsentreprenør, som ligger utenfor Grønt Punkts område.

Ønsker du å bli medlem?

Innmeldingsguiden hjelper deg å finne rett medlemskap. Tre enkle steg og vi finner hvilke avtaler din bedrift skal ha.

Fant du det du lette etter?