Drikkekartong 64Px

Drikkekartong

Kildesortering av drikkekartong

Drikkekartonger skal kildesorteres og leveres til gjenvinning. På den måten får vi brukt papirfibrene flere ganger.

Drikkekartong er emballasje for drikke og flytende matvarer. Drikkekartonger finnes i alle størrelser og kan inneholde for eksempel melk, drikkeyoghurt, kefir, juice, vin, bønner, hakkede tomater, sauser og puddinger. Det finnes også drikkekartonger for flytende vaske- og skyllemidler.

I de fleste kommuner skal kartongene kildesorteres sammen med papp og papir. 

Drikkekartong
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som drikkekartong

Slik kildesorterer du drikkekartong

 1. Åpne og skyll kartongen

 2. La den renne av seg

 3. Brett den for å spare plass

 4. Kast den i riktig innsamling

Grafikk Returkartonglotteriet GPN 02061 Foto Tanja Neverdal
Returkartonglotteriet

Delta i Returkartonglotteriet

Skriv navn og nummer på kartongen og bli med i trekningen av 100.000 eller 10.000 kroner. 

Alt om Returkartonglotteriet finner du her!

Gjenvinning av drikkekartong

Det er returselskapet Norsk Returkartong som har ansvar for innsamling og gjenvinning av drikkekartong i Grønt Punkt Norge-systemet.

Norsk Returkartong Logo

Hva skjer med drikkekartongen du sorterer?

Når du kildesorterer juicekartongen eller knekkebrødesken din kan den bli til ny emballasje. Hvordan? Her kan du se kartongemballasjens kretsløp, og hva som skjer med kartongen du sorterer.

Skjermbilde 2023 01 25 Kl. 12.26.35 playbutton
Se film om drikkekartongemballasjens kretsløp

Transport til gjenvinning

Det er viktig at transport av brukt emballasje til gjenvinning skjer så miljøeffektivt som mulig. Derfor fraktes emballasjen med returtransport på veien. Det vil si at vi utnytter transportubalansen i Norge, som oppstår fordi vi importerer mer enn vi eksporterer. Vi bruker dermed vogntog som ellers ville kjørt tomme, når vi frakter drikkekartongen til Sverige for materialgjenvinning.

Gjenvinning Av Drikkekartong GPN 02066 Foto Grønt Punkt Norge
Fem fakta

Hva skjer med drikkekartongen du sorterer?

Les artikkelen

Hvorfor kildesortere drikkekartong?

Ved å kildesortere drikkekartong, sørger vi for at papirfibrene kan brukes flere ganger. På den måten kan emballasje gå inn i et kretsløp som går rundt og rundt. I dag bruker vi naturressursene våre fortere enn vi klarer å produsere nye. Kildesortering er et enkelt bidrag for å sørge for at vi bruker ressursene våre om igjen og blir mer sirkulære.

 • 1.000 tonn materialgjenvunnet drikkekartong sparer 684 tonn CO2 ekv.
 • Når vi gjenvinner kartong bruker vi rundt ¼ av energien i forhold til produksjon fra nytt trevirke.
 • Drikkekartongene er laget av jomfruelig fiber, det vil si at det er første gang disse er i omløp. Det er derfor fibre av god kvalitet som kan gjenvinnes flere ganger.

Visste du at:

 • Hver nordmann bruker ca. 140 drikkerkartonger i året. Det blir over 600 millioner kartonger årlig.
 • Fibrene i drikkekartonger kan gjenvinnes både 6 og 7 ganger
 • Papirfibrene i drikkekartongen er laget av fornybare ressurser.
 • Plastbelegget på begge sider beskytter produktet og sørger for at det fuktige innholdet ikke renner ut.

Tall og resultater for 2022*

(Tallene for 2023 rapporteres i april 2024)

fakta og tall ikon

Drikkekartong

I henhold til Avfallsforskriften kap.7 (dvs. uten belegg)

Medlemsmengder

12.102 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Returkartong– bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

67 %

8.105 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

7,4 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

62 %

7.504 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.