Emballasje fra husholdning

Hvordan emballasjen samles inn kan variere fra kommune til kommune. Det er kommunen eller det interkommunale selskapet (IKS) som har ansvaret for innsamlingen og dermed bestemmer system for kildesortering. De inngår avtale med returselskapene i Grønt Punkt Norge-systemet, som sørger for gjenvinningen. 

Bestill henting

Kommuner og IKS som har avtale med Plastretur eller Norsk Returkartong, bestiller selv henting av emballasjen.

Husholdningsplast

Plastemballasje GPN 00334 Foto Beathe Schieldrop

Materialgjenvinning

Plastretur sender innsamlet norsk husholdningsplast til finsortering i Tyskland. Her blir plasten sortert etter kvalitet, før den gjenvinnbare plasten blir sendt videre til materialgjenvinning. 

Forurensinger som matrester og annet avfall blir fjernet og dette blir sendt til forbrenning sammen med ikke gjenvinnbar plast. 

Har du spørsmål om innsamling og gjenvinning av husholdningsplast? 

Drikkekartong og emballasjekartong

Det er returselskapet Norsk Returkartong som har ansvar for gjenvinningen av drikke- og emballasjekartong i Grønt Punkt Norge-systemet. De har i dag avtale med sorteringsanlegg, kommuner og IKS, som sikrer at kartong som legges i papp- og papirinnsamlingen er med i den landsdekkende returordningen. Returselskapet har også ansvar for å rapportere materialgjenvinningsgrad og sporbarhet til miljømyndighetene. 

Lær mer om innsamling og gjenvinning av emballasjekartong

Lær mer om innsamling og gjenvinning av drikkekartong

Kartong Og Drikkekartong GPN 00371 1920 Foto Beathe Schieldrop

Har du spørsmål om innsamling og gjenvinning av kartongemballasje? 

Svein Erik Rodvik GPN 00297 Foto Beathe Schieldrop

Svein Erik Rødvik

Administrerende direktør i Norsk Returkartong

Metallemballasje

Det er returselskapet Norsk Metallgjenvinning om har ansvar for gjenvinningen av metallemballasje i Grønt Punkt Norge-systemet. De har i dag avtale med kommuner og IKS i hele landet, som samler inn metallemballasje fra sine innbyggere. Returselskapet har også ansvar for å rapportere materialgjenvinningsgrad og sporbarhet til miljømyndighetene.

Lær mer om innsamling og gjenvinning av metallemballasje

Les mer om Norsk Metallgjenvinning på deres nettsider

Metallemballasje GPN 00031 Foto Fartein Rudjord (1)

Har du spørsmål om innsamling og gjenvinning av metallemballasje? 

Ylva Eline Erbach GPN 02245 1920 Foto Thomas Brun

Ylva Eline Erbach

Daglig leder i Norsk Metallgjenvinning
Blair Malcolm GPN 02242 1920 Foto Thomas Brun

Blair Malcolm

Prosjektleder i Norsk Metallgjenvinning

Glassemballasje

Sirkel Glass er godkjent returselskap for glassemballasje i Norge. Selskapet tar imot glassemballasje fra hele Norge til gjenvinningsanlegget i Fredrikstad. 100 % av innsamlet glassemballasje blir materialgjenvunnet.

Grønt Punkt Norge sørger for administrasjon av medlemskap og innkreving av vederlag på vegne av Sirkel Glass.

Les mer om Sirkel Glass på deres nettsider

Glassemballasje GPN 02264 1920 Foto Thomas Brun

Har du spørsmål om innsamling og gjenvinning av glassemballasje? 

Gunhild Solberg

Gunhild Solberg

Markeds- og kommunikasjonssjef i Sirkel Glass
Jacob

Jacob Smith

Direktør innsamling og gjenvinning i Sirkel Glass
P2m 339 051218 2998 Edit Web

Morten Sundell

Administrerende direktør i Sirkel Glass

Relaterte kurs og arrangementer

Se flere
17apr
10.00 - 12.00
Arrangement For Medlemmer

Plastløftet: Fagdag 2 i 2024

Velkommen til Plastløftet 2024

Informasjon om tema og lenke til påmelding kommer. 

Alle årets samlinger blir avholdt på Sjølyst, du kan også melde deg på digitalt. 

Påmelding kommer snart!