Design for kildesortering

En guide for utforming av emballasje for bedre kildesortering.

Design For Kildesortering Illustrasjon

7 trinn til bedre kildesortering

Hvordan kan emballasjedesign få flere til å kildesortere? Denne guiden gir deg veiledning og råd som øker sannsynligheten for at din emballasje går inn i kretsløpet.

En plakat og nettside

Design for kildesortering er utviklet av Grønt Punkt Norge for emballasjedesignere, og er en plakat og nettside. Plakaten er en kortversjon av guiden, og kan lastes ned og printes ut. Nettsiden utdyper informasjonen på plakaten.

Målet er at flere vil designe emballasje som øker sannsynligheten for at den blir riktig kildesortert.

  • Heng opp plakaten på kontoret
  • Bruk nettsiden for å forstå detaljene
  • Bli inspirert av eksemplene
Design For Kildesortering Oversikt

Fakta om guiden

  • Guiden er basert på litteratur og forskning, innsikt i atferdsvitenskap og analyse av eksisterende emballasjeløsninger. Anbefalinger om hvordan du designer emballasje for forbedret kildesortering, formidles gjennom de syv forskjellige delene i denne veiledningen. Det er imidlertid viktig å påpeke at menneskelig atferd, og hvordan man kan påvirke atferd rundt kildesortering, er komplekst. Derfor bør anbefalingene i guiden tolkes som forslag og ikke absolutte regler.
  • Guiden vil bli forbedret kontinuerlig etter hvert som tilbakemeldinger og ny forskning blir tilgjengelig. Et forskningsprosjekt som går fra 2021 til 2024, Sustainable Eaters, forventes også å bidra til denne utviklingen ved å gi empirisk bevis eller ny innsikt i forslagene i guiden.
Kretsloepet Illustrasjon

Hvorfor øke kildesorteringen?


Målet er å materialgjenvinne all emballasje som settes på markedet. For at det skal skje må emballasjen være gjenvinnbar, men vi er også avhengig av at forbruker kildesorterer emballasjeavfallet sitt. I dag er det dessverre altfor mye emballasje som ikke kildesorteres og dermed går ut av kretsløpet. Skal vi øke gjenvinningen av materialer og nå skjerpede krav fra Norge og EU, må mye mer emballasjeavfall kildesorteres til gjenvinning.

Emballasjens design kan bidra til å gjøre det lettere å kildesortere og motivere til kildesortering. Det øker sannsynligheten for at emballasjen kildesorteres hvis:

  • Det er lett å forstå hvilket materialet den er laget av.
  • Det er lett å forstå hvordan emballasjen skal kildesorteres (f.eks. hvor ren den skal være, hvordan den skal rengjøres, hva som skal skilles fra hverandre)
  • Det er enkelt å kildesortere den.
  • Brukeren motiveres til å kildesortere riktig (f.eks. ved å forstå viktigheten eller fordelene med sortering)