Symbol for engangs plastprodukter

Merkekrav engangsprodukter i plast

Fra og med 1. oktober 2021 er alle EU og EØS land pålagt å merke følgende produkter: 

  • Sanitetsprodukter som bind, tamponger og innføringshylstre for tamponger.
  • Våtservietter til personlig pleie og husholdningsbruk.
  • Tobakksprodukter med filtre og filtre som markedsføres for bruk sammen med tobakksprodukter
    drikkebegre.

Merkekravet er en del av EUs direktiv om plastprodukter og skal gi forbrukerne informasjon om at produktet inneholder plast, og om negative miljøeffekter ved forsøpling og uønsket avfallshåndtering.

Produkter som må merkes

Sanitetsprodukter

1 NO VECTOR 2 NO VECTOR

Våtservietter

1 NO VECTOR

Tobakksvarer med filter og filter til tobakksvarer

Merkene kan ikke dekke andre lovpålagte deklarasjoner eller være påført under bandolær eller lignende. Enhetspakninger over 10 cm2 skal også merkes.

4 NO VECTOR

Drikkebegre

Merket skal påføres godt under begerets rand og ikke i begerets bunn. Glass eller beger under 500 ml: minimum 1,4 x 2,8 cm og 5 pt tekst, over 500 ml: 1,6 x 3,2 cm og 6 pt tekst.

5 NO VECTOR

Plastbeger

På drikkebegre laget av plast skal merket være preget/inngravert i sort/hvit. Særlige regler vedrørende plassering for preging av vin og champagneglass i plast.

6 Black White NO VECTOR

Størrelse

Merket skal påføres all pakningsemballasje (våtservietter, sanitetsprodukter, tobakksvarer) som er over 10 cm2. Er forsidens eller toppens overflateareal mindre enn 65 cm2, skal merkets minimumsmål være 1,4 cm x 2,8 cm. For større overflate skal merket dekke minst 6 prosent av den overflaten den påføres opp til et maksimumsmål på 3 cm x 6 cm.

Plassering

Merket skal påføres der den er mest synlig horisontalt på emballasjens ytre, enten på forsiden eller på toppen. Kan hele merket ikke påføres i minimumsstørrelse på forsiden eller toppen, kan den «bøyes» over to sider av emballasjen, men de to symbolene kan ikke skilles.

Er det ikke mulig å påføre merket horisontalt, kan den roteres 90° og påføres vertikalt. Merket kan ikke påføres slik at det fjernes eller ødelegges når emballasjen åpnes iht. pakkens instruksjoner.

Språk

Tekst skal være på det/de offisielle hovedspråk i landet det markedsføres. EU-kommisjonen har uttalt at artikkel 3 ikke hindrer produsenter å merke på flere lands språk, så lenge landets offisielle språk er tilstede i merkingen.

Design

Merkets design skal gjengis uten tilføring av noen form for effekter, justering av farger, retusjering eller utvidelse av bakgrunn. Merket skal være gjengitt i en oppløsning på minst 300 dpi når den er trykt i faktisk størrelse. Merket skal ha en tynn, hvit ramme rundt (ikke svart).

Font

Helvetica bold, versaler, minimum 5 pt og maks 14 pt.

Fargebruk

Det er pålagt å bruke farger. Unntaket gjelder for drikkebegre i kun plast. På drikkebegre laget av plast skal merket være preget/inngravert. Det er særlige regler vedrørende plassering for preging av vin og champagneglass i plast.

Hvit:

0 / 0 / 0 / 0

Sort:

0 / 0 / 0 / 100

Rød:

0 / 90 / 60 / 0

Blå:

60 / 0 / 0 / 0

EU-direktiv om plastprodukter

EUs direktiv om plastprodukter omfatter og regulerer en rekke engangsprodukter av plast og alle produkter laget av okso-nedbrytbar plast, i tillegg til utstyr til fiskeri, akvakultur og fritidsfiske som inneholder plast. Dette er produkter som ofte finnes som forsøpling på europeiske strender.

Veileder om hvilke produkter som er omfattet av direktivet om plastprodukter ble vedtatt av EU-kommisjonen 31. mai 2021. Denne veilederen har mål om å sikre en harmonisert gjennomføring av direktivet slik at de nye reglene praktiseres riktig og likt i hele EU/EØS. Den forklarer også viktige definisjoner og uttrykk.

Veilederen er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettside