Emballasjemerking

Sorteringsmerkene er anbefalinger og ment som hjelp til hvordan emballasjen skal kildesorteres. Valg av riktig merke er produsentens ansvar.

Generelle merkeregler

Størrelse

Sorteringsmerket bør ikke være mindre enn 10mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6mm.

Anbefalt minste størrelse:

Anbefalt minste størrelse er 10 mm

Tekst

I tillegg til Grønt Punkt-merket og sorteringsmerke bør forklarende tekst brukes. Anbefalt font er Inter eller annen font som brukes på emballasjen. Det skal aldri legges tekst i selve firkanten.

Anbefalt tekst:

Eksempel på riktig merking av drikkekartong

Farger

Sorteringsmerkene skal fortrinnsvis trykkes med riktig farge, men de er tilgjengelig i sort eller hvit. Se veiledning for mer detaljer.

Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:

Anbefalte Farger

Lurer du på noe om emballasjemerking?

Bjørn , Tine

«Tine ønsker at brukt emballasje kan gjenvinnes til ny emballasje. Derfor er det så viktig at emballasjen er tydelig merket slik at den kan kildesorteres.»

Bjørn Malm
Leder for bærekraft, Tine SA

Stian Brandhagen Kid Interiør

«Vi er opptatt av å merke emballasjen riktig for å gjøre det enkelt for kunden å sortere emballasjen, og bidra til at alt som kan resirkuleres blir resirkulert.»

Stian Brandhagen
Head of Sustainability and Supply Chain Management, Kid Interiør

Åse Øygarden, Bama

«Vårt mål er å ha 100 % gjenvinnbar emballasje innen 2023. Skal emballasjen bli gjenvunnet, må forbruker kildesortere riktig. Derfor er korrekt og veiledende merking viktig for oss.»

Åse Øygarden
Emballasjesjef i Bama

 

Hvorfor merke emballasjen?

Bedrifter som sender emballerte produkter på markedet er forpliktet til å sikre resirkulering av emballasjen. Ved å merke den riktig gir det en ekstra påminnelse til daglig sortering. Merkene øker også forståelsen av returordningen og bidrar til å nå nye ambisiøse gjenvinningsmål. Emballasjen bør også merkes med Grønt Punkt-symbolet for å tydeliggjøre at bedriften har tatt miljøansvar ved å delta i et godkjent retursystem.

Merkene er en guide til forbruker og skal gi en generell og bred oppfatning av hvordan emballasje bør sorteres. Merket er ikke et «bevis» på gjenvinnbarhet.