Anbefalt merking av drikkekartong:

Sorteres Som Drikkekartong

Grønt Punkt-symbolet og forklarende tekst

Vi anbefaler at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt-symbolet og en forklarende tekst. Teksten skal stå til høyre, men skal aldri legges inn i selve piktogrammet eller under både Grønt Punkt-symbol og piktogram. Anbefalt font er Inter eller annen font som brukes på emballasjen. 

Størrelse

Piktogrammet bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

Anbefalt minste størrelse:

Minste Størrelse Drikkekartong

Fargebruk

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i riktig blåfarge. Det kan trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.

Pantone (print) 2185 C

CMYK (print) 95 / 35 / 5 / 0

RGB (web) 0 / 130 / 190

RAL (folie/skilt) 5015 - Sky Blue

Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:

Anbefalte Farger Drikkekartong

Slik kan du merke drikkekartongen