Anbefalt merking av drikkekartong:

Eksempel på riktig merking av drikkekartong

Grønt Punkt-symbolet og forklarende tekst

Vi anbefaler at sorteringsmerket står sammen med Grønt Punkt-symbolet og en forklarende tekst. Teksten skal stå til høyre, men skal aldri legges inn i selve merket eller under både Grønt Punkt-symbol og sorteringsmerket. Anbefalt font er Inter eller annen font som brukes på emballasjen. 

 

Drikkekartonger med kork

For drikkekartonger med hengslede korker anbefales følgende tekst:

«Sorteres som drikkekartong, med kork.»

Størrelse

Sorteringsmerket bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

Anbefalt minste størrelse:

Minste Størrelse Drikkekartong

Fargebruk

Sorteringsmerket trykkes fortrinnsvis i riktig blåfarge. Det kan trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.

Pantone (print) 2185 C

CMYK (print) 95 / 35 / 5 / 0

RGB (web) 0 / 130 / 190

RAL (folie/skilt) 5015 - Sky Blue

Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:

Anbefalte Farger Drikkekartong

Slik kan du merke drikkekartongen