Bli medlem


Som medlem i Grønt Punkt Norge tar du ditt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi tilbyr også våre medlemmer rådgivning og tilgang til en unik arena for emballasjeutvikling og kunnskapsdeling. 
Les mer om medlemskapet her.

Gjenvinningskalkulator

Gjenvinningskalkulator


Her kan du se om din emballasje er egnet for gjenvinning. 

Sirkulær Emballasje

Sirkulær Emballasje


Lær å ta smarte emballasjevalg i produksjonsprosessen.

Emballasjemerker

Emballasjemerker


Ved å merke emballasjen riktig, blir det lettere for forbruker å kildesortere den. Kontakt oss gjerne for veiledning.

Plastløftet ✋

Plastløftet ✋


Bli med på bedriftenes løfte til planeten. Sett plastmål for din bedrift nå!

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Nyheter

Kun medlemmer i returordninger som oppfyller merkereglementet kan benytte Grønt Punkt-merket. Bruk av merket fordrer sublisens.

Les mer

Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Grønt Punkt i media