Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Nyheter

Kun medlemmer i returordninger som oppfyller merkereglementet kan benytte Grønt Punkt-merket

Les mer

Spørsmål og svar

Hvorfor skal vi være medlem av en returordning?

Alle bedrifter som sender emballasje ut på markedet har ansvar for at denne emballasjen gjenvinnes. Enten kan bedriften organisere dette selv og selv rapportere resultatene til Miljødirektoratet, eller de kan melde seg inn i en kollektiv returordning som Grønt Punkt Norge. Det blir betalt for omtrent 85 prosent av all emballasje som sendes ut i det norske markedet. Som deltager i en returordning er din bedrift med på å ta et viktig samfunnsansvar. Grønt Punkt garanterer at den kildesorterte emballasjen blir gjenvunnet.

Hva er en gratispassasjer?

En gratispassasjer er en virksomhet som ikke er villig til å ta samfunnsansvar, og lar andre ta regningen for seg. Bedrifter som omsetter emballerte varer og ikke melder seg inn er gratispassasjerer i et system hvor de fleste aktuelle bedrifter i Norge deltar og tar ansvar. Emballasje fra gratispassasjerer blir kildesortert på lik linje med emballasje fra medlemmer i Grønt Punkt, og belaster ordningen med kostnader.

Er det smart at næringslivet ordner dette selv?

Definitivt. I 2015 betalte vederlagsbetalerne 300 millioner kroner totalt. Alternativkostnaden med en statlig miljøavgift ble av NHO i 1994 beregnet til å koste det norske næringslivet 2-3 milliarder kroner per år. Altså er dette en betydelig rimeligere løsning for næringslivet. I tillegg til at næringslivet slipper den mer enn fem ganger høyere kostnaden som det ville være å betale den tiltenkte avgiften, bidrar medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge til at vi i dag samler inn og gjenvinner godt over 90 prosent av all emballasje som tilføres det norske markedet. Av dette går over 70 prosent til materialgjenvinning, og bidrar til en besparelse på rundt 400 000 tonn CO2 årlig. Dette er miljøvern i praksis!

Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje