Bli medlem

Norske bedrifter tar ansvar! Alle bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer må være medlem av et godkjent returselskap. Meld deg inn eller les mer om medlemskapet her.

Returfellesskapet

Returfellesskapet

Ta produsentansvaret for emballasje, EE-produkter og ­batterier på ett sted. 

Plastløftet

Plastløftet

Sett plastmål for din bedrift.

Emballasjemerker

Emballasjemerker

Ved å merke emballasjen riktig, blir det lettere for forbruker å kildesortere den. Kontakt oss gjerne for veiledning.

Krav til norske bedrifter

Krav til norske bedrifter

Medlemskap i Grønt Punkt Norge sikrer at emballasje som våre medlemmer setter på markedet blir samlet inn og gjenvunnet. 

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Nyheter

Kun medlemmer i returordninger som oppfyller merkereglementet kan benytte Grønt Punkt-merket. Bruk av merket fordrer sublisens.

Les mer

Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Grønt Punkt i media