Næringslivet tar ansvar

Medlemskap i Grønt Punkt Norge sikrer at emballasje som våre medlemmer setter på markedet blir samlet inn og gjenvunnet. 

Returfellesskapet

Returfellesskapet

Ta produsentansvaret for emballasje, EE-produkter og ­batterier på ett sted. 

Plastløftet

Plastløftet

Sett plastmål for din bedrift.

Ta deg sammen a'

Ta deg sammen a'

Ikke finn på dårlige unnskyldninger for ikke å kildesortere.

Krav til norske bedrifter

Krav til norske bedrifter

Alle bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer må være medlem av et godkjent returselskap.

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Nyheter

Kun medlemmer i returordninger som oppfyller merkereglementet kan benytte Grønt Punkt-merket. Bruk av merket fordrer sublisens.

Les mer

Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Grønt Punkt i media