Hva er Grønt Punkt?

Grønt Punkt Norge er en non-profit medlemsorganisasjon.

Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for emballasjen når den har blitt til avfall. Dette gjøres forsvarlig gjennom oss.

Bidraget bedrifter betaler inn brukes i sin helhet til å motivere, samle inn og gjenvinne emballasjen. Grønt Punkt Norge med tilhørende materialselskap tar ansvar i hele landet og der emballasjen blir avfall.

Våre medlemmer får automatisk sublisens for bruk av Grønt Punkt-merket på de emballerte produktene.

 

Bli medlem du også

Spørsmål om One-stop-shop?

Ta kontakt så hjelper vi deg videre.
Tlf: 22 12 15 00 eller medlem@grontpunkt.no

For hvem?

Det er to typer medlemmer i Grønt Punkt:

Standardmedlemmer er bedrifter som bruker emballasje, det vil si produsenter og importører av varer med emballasje eller tomemballasje.

Kontrollmedlemmer er bedrifter og offentlige virksomheter som gjør innkjøp fra norske vareleverandører. De krever at vareleverandøren har tatt miljøansvar og bidrar dermed til at disse vareleverandørene blir standardmedlem.

I tillegg er bedrifter og kommuner som arbeider med innsamling og gjenvinning også en del av Grønt Punkt. Mens medlemmene har ansvar for emballasjen som strømmer ut i det norske markedet, sørger innsamlere og gjenvinnere for at emballasjen blir resirkulert.

Gjenvinning

Gjennom Grønt Punkt Norge tar alle som produserer eller bruker emballasje et felles ansvar for at den tomme emballasjen resirkuleres på best tenkelige måte.

Denne jobben angår ikke bare næringslivet, men også offentlige virksomheter og, ikke minst, hver og en av oss.