Sirkulær emballasje

Lær mer om hvordan kan din bedrift kan bidra til at emballasjen deres er smartere, mer innovativ og gjenvinnbar.

Sirkulære grep

Design for gjenvinning

Skal vi få et godt sirkulært system for emballasje, må all emballasje designes så den blir enklest mulig å gjenvinne. 

Redusér unødvendig materiale

Skal vi forebygge avfall, må vi aktivt arbeide med å redusere emballasje så den bare består av nødvendige komponenter som beskytter varen under frakt og lagring. I tillegg er alle produsenter av emballerte varer lovpålagt å jobbe med avfallsforebygging.

Bruk mer resirkulert materiale

Skal vi bremse avfallsmengdene og redusere uttaket av ressurser må vi bli flinkere til å bruke råvarene fra brukt emballasje på nytt. Ved å bruke resirkulerte råvarer, bidrar bedriften din til økt etterspørsel og et bedre marked basert på en mer sirkulær økonomi.

Pil Ned X2

Sirkulære grep for de ulike materialene

Få tips og råd om design for gjenvinning, reduksjon, optimering og bruk av resirkulert råvare for hvert enkelt materialslag. 

Glass

Glass kan resirkuleres i det uendelige uten å tape verdi.

Metall

Metall er et materiale det er lett å gjenvinne.

Papp/Bølgepapp

Bølgepapp er verdens mest brukte materiale i produksjon av emballasje.

Drikkekartong

Fibrene i en drikkekartong kan gjenvinnes opptil syv ganger

Emballasjekartong

Emballasjekartong er laget av fornybar råvare, og er et populært emballasjemateriale. 

Plast

Plast sørger for lang holdbarhet, god matsikkerhet og bidrar til mindre svinn. 

Pil Ned X2

Sirkulære grep

Design for gjenvinning

Skal vi lykkes med et sirkulært system for emballasje, må den designes så den er enkel å gjenvinne. Lær deg derfor å stille de riktige spørsmålene:

  • Hvilket materiale bør emballasjen lages av?
  • Hvor stor andel kan være resirkulert?
  • Er materialene enkle å gjenvinne?
  • Kan man bruke færre komponenter?
  • Påvirker fargevalget gjenvinningsprosessen?
  • Er emballasjen mulig å sortere optisk?

Ulike varer har ulike behov for emballering. Det må derfor tas individuelle valg for å utforme en bærekraftig emballasje. Snakk med materialprodusentene, eller sjekk ut gjenvinningskalkulatoren og materialsidene for å se hva som kan gjøres med din emballasje.

Symbol som viser design for gjenvinning
Bilde av produktsjef i Idun som holder en ketchup-flaske playbutton

Ny etikett økte gjenvinningsgraden med 70%

Tenk på hvilke materialer du setter sammen når du skal lage ny emballasje. Idun Ketchup byttet plasttypen på etiketten til lik plasttype som flasken, og økte resirkuleringsgraden med hele 70%. Se på materialene i bedriftens emballasje, kan du gjøre et lignende grep?

Sirkulære grep

Redusér unødvendig materiale

Vi har alle et ansvar for å forebygge mengden avfall vi produserer. Produsenter av emballerte varer er i tillegg lovpålagt å jobbe med avfallsforebygging etter Avfallsforskriften §7-6.

Målet er å redusere emballasje så den bare består av de nødvendige komponentene som beskytter varen under frakt og lagring.

Den reduserte materialmengden vil dermed lette gjenvinningssystemet og sørge for mindre avfall. Bedrifter vil også oppleve lønnsomme bieffekter av redusert avfallsmengde, både gjennom rimeligere og lettere frakt og økt lagringskapasitet, i tillegg til mindre materialkostnad.

Avfallsforebygging og emballasjeoptimering handler om å bruke akkurat nok emballasje som beskytter produktet, samtidig ikke for lite som kan føre til økt produktsvinn.

Materialreduksjon X2
Etikett Tips Glassemballasje playbutton

Tips! Bruk vannløselige etiketter på glass

Administrerende direktør Morten Sundell fra Sirkel Glass gir deg tips til etiketter.

Sirkulære grep

Bruk mer resirkulert materiale

Skal vi bremse avfallsmengdene og redusere uttaket av nye ressurser må vi bli flinkere til å bruke råvarene fra brukt emballasje på nytt.

Ved å bruke resirkulerte råvarer, bidrar bedriften din til økt etterspørsel og et bedre marked basert på en mer sirkulær økonomi. Hvis resirkulerte råvarer blir den nye standarden, der det lar seg gjøre, vil det utgjøre en stor forskjell.

Mer bevisste forbrukere motiverer allerede bedrifter til å designe emballasje med resirkulerte materialer. Skal emballasjens kretsløp gå rundt, er vi helt avhengig av etterspørselen av resirkulerte råvarer for at sirkelen skal gå rundt. 

Materialreduksjon X2
Jordan Resirkulert playbutton

Bevisste forbrukere velger resirkulert

Jordans bærekraftige tannbørste ble laget i 100% resirkulert plast- og pappmateriale. Den har fått god mottagelse i markedet, spesielt blant unge forbrukere som ønsker seg en bærekraftig livstil.