Vi sørger for at emballasje går i kretsløp

Alle bedrifter må ta sin del av miljøansvaret for emballasje og sørge for at den materialgjenvinnes. Det gjør de gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

alt test

Hva gjør vi?

Sammen med returselskapene sørger Grønt Punkt Norge for at emballasje får nytt liv etter den at har gjort nytten sin. Vi jobber også aktivt for at norske bedrifter skal velge sirkulær emballasje og arbeide med avfallsforebygging. På vegne av returselskapene Norsk Returkartong, Plastretur, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Resy, Sirkel Glass og Treretur, sikrer vi at våre medlemsbedrifter tar ansvar for sin del av kretsløpet. Grønt Punkt Norge er et non-profit selskap.

 1. Finansierer retursystemet for emballasje

  Vi sørger for at medlemmer betaler vederlag for emballasjen sin. Pengene som samles inn brukes til å betale for innsamling og gjenvinning av plast-, metall-, tre- og glassemballasje, drikkekartong, emballasjekartong og bølgepapp.

 2. Veileder medlemmer med emballasjedesign

  Bærekraftig og sirkulær emballasje er viktig. Både når det kommer til å designe emballasje for gjenvinning, unngå overemballering og bruke resirkulerte råvarer. 

 3. Påvirker og motiverer forbruker

  For å resirkulere mest mulig, er vi fortsatt avhengig av at folk kildesorterer emballasjen sin hjemme. 

 4. Påvirker og motiverer næringslivet

  Det brukes mye emballasje i næringslivet og i landbruket. Dette er også råvarer vi jobber for å få inn i kretsløpet.

 5. Samarbeider med myndighetene

  Hvert år rapporterer returselskapene gjenvinningstall og hvor gjenvinningen skjer til Miljødirektoratet. Vi jobber for å sørge for gode rammebetingelser for sirkulær emballasje. 

Vårt mål og ansvar

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Hovedmålet til Grønt Punkt Norge og tilhørende returselskap, er å nå myndighetenes krav om materialgjenvinning, og dermed sørge for at ressursene våre brukes flere ganger. Vi bistår også medlemmer i å ta gode og bærekraftige emballasjevalg, som bidrar til en mer sirkulær økonomi. 

I Grønt Punkt Norge-systemet jobber vi for å redusere miljøproblemer fra emballasjeavfall ved å sikre materialgjenvinning, motivere til emballasjeoptimering og avfallsforebygging og øke ombruk. 

Medlemmer

Bedrifter som bruker emballasje, det vil si produsenter og importører av varer med emballasje eller tomemballasje. Medlemmer har et lovpålagt økonomisk ansvar for å sikre gjenvinning av sin emballasje. 

Innsamling og gjenvinning

Det er returselskapene i Grønt Punkt Norge-systemet som har ansvar for innsamlingen og gjenvinningen av brukt emballasje. Grønt Punkt Norge er et non-profit selskap og vederlaget fra medlemmer brukes i sin helhet til å finansiere retursystemet og sikre høy grad av innsamling og gjenvinning. 

Offentlige og private innsamlere er en viktig del av emballasjens kretsløp. Når medlemmer tar produsentansvar for emballasjen ved å finansiere returordningene, får innsamlerne betalt for å samle inn og dermed sørge for at den kan resirkuleres. 

Lær mer om hvordan innsamlingen fungerer i Grønt Punkt Norge-systemet

Sirkulær emballasje

For å gjenvinne mest mulig emballasje, er det viktig at så mye som mulig som settes på det norske markedet er egnet for gjenvinning. Derfor veileder vi medlemmer gjennom ulike tjenester. 

Lær mer om emballasjedesign

Vår historie

På 1990-tallet ble myndigheter og næringsliv oppmerksomme på utfordringene økte avfallsmengder fra stadig mer emballasjebruk førte til. Myndighetene oppfordret til mer innsamling og ikke minst gjenvinning av den brukte emballasjen, og næringslivet forpliktet seg til å ta medansvar.

Løsningen ble at det på midten av 90-tallet ble inngått bransjeavtaler mellom Miljøverndepartementet og norsk næringsliv, hvor det ble satt konkrete mål for materialgjenvinning. For å sørge for finansieringen av innsamling og gjenvinning ble det etablert returselskap for hvert materialslag; Plastretur, Norsk Returkartong, Norsk Resy, Sirkel Glass og Norsk Metallgjenvinning. I 1995 var dermed produsentansvar for emballasje et faktum.

Kort tid etter at returselskapene ble stiftet, ble Grønt Punkt Norge etablert i 1997. Hensikten var å effektivisere betalingen fra produsentene. 

Fra 2008 driftet Grønt Punkt Norge også innsamlingen av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur og Norsk Returkartong. Denne driften ble tilbakeført til returselskapene i 2023. 

I 2017 ble bransjeavtalene erstattet av avfallsforskriften kapittel 7 og i dag er derfor produsentansvaret forskriftsfestet. 

Aktuelt

Se flere
Design Uten Navn (27)
10 emballasjetrender fra 2023
Plastlofteprisen 2023 GPN 02335 1920 Foto Silje Bruvik
Kan dere vinne Plastløfteprisen?
plastcup-crop.jpg
Nå starter Plastcupen 2024
Aksjon Gjenvinning
Nes-skole til topps igjen
Brann3
– Ikke brenn kartongene!

Relaterte kurs og arrangementer

Se flere
17apr
10.00 - 12.00
Arrangement For Medlemmer

Plastløftet: Fagdag 2 i 2024

Velkommen til Plastløftet 2024

Informasjon om tema og lenke til påmelding kommer. 

Alle årets samlinger blir avholdt på Sjølyst, du kan også melde deg på digitalt. 

Påmelding kommer snart!

Har du spørsmål om oss?

Ta kontakt en ansatt eller kontakt oss direkte.