Generisk bakgrunnsbilde

Alle bedrifter må ta sin del av miljøansvaret

 

En bedrift har ansvar både for produkt og emballasje. For emballasjen er dette regulert i Avfallsforskriften kapittel 7. Gjennom Grønt Punkt Norge er medlemmene med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.

 

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS sørger for finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.