Papp 64Px

Bølgepapp

Kildesortering av bølgepapp

Bølgepapp skal kildesorteres og leveres til gjenvinning. På den måten får vi brukt papirfibrene flere ganger.

Bølgepapp er esker med bølget kjerne. De finnes i ulike størrelser, men blir hovedsakelig brukt som transportemballasje.

I de fleste husholdninger kan mindre mengder bølgepapp leveres sammen med papp og papir. Store mengder bør leveres på gjenvinningsstasjonen. I næringslivet blir bølgepapp samlet inn separat. 

Papp
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som bølgepapp

Slik kildesorterer du bølgepapp

  1. Sørg for at esken er helt tom og tørr

  2. Brett den sammen

  3. Riv gjerne av tape eller annen plast som er enkel å fjerne

  4. Kast den i riktig innsamling

Logo for Norsk Resy

Hva blir det til? 

På papirfabrikkene blir bølgepappen til ny papp som brukes i produksjon av blant annet ny bølgepapp, hylser og innleggspapp.

Hvorfor kildesortere bølgepapp?

Ved å kildesortere bølgepapp, sørger vi for at papirfibrene kan brukes flere ganger. På den måten går emballasjen inn i et kretsløp som går rundt og rundt. I dag bruker vi naturressursene våre fortere enn vi klarer å produsere nye. Kildesortering er et enkelt bidrag for å sørge for at vi bruker ressursene våre om igjen og blir mer sirkulære.

  • Gjenvinning av papp bruker om lag 1/4 av energien fremfor å produsere fra nytt trevirke.
  • Bølgepapp er en fornybar ressurs.
  • Fibrene i pappen kan brukes flere ganger.

Visste du at:

  • Ved å gjenvinne 100 pizzaesker sparer vi like mye energi som det tar å kjøre en tørketrommel i 12 timer!

  • Vi sparer trær, vann og klimautslipp når vi resirkulerer bølgepapp.

  • For hvert tonn papir som materialgjenvinnes sparer vi 18 trær.