Emballasjmerket for kartong og papp

Emballasjemerkene for kartong, papp og kraftpapir

Emballasje som hovedsakelig består av emballasjekartong skal merkes som kartong. Ren bølgepapp-emballasje skal merkes som papp. Emballasje av bagasse merkes som papp eller kartong. Emballasje av kraftpapir merkes som papir.

Anbefalt merking av emballasjekartong:

Sorteres Som Kartong

Anbefalt merking av bølgepapp:

Sorteres Som Papp

Anbefalt merking av papir:

Emballasjmerket for papir

Grønt Punkt-symbolet og forklarende tekst

Vi anbefaler at sorteringsmerket står sammen med Grønt Punkt-symbolet og en forklarende tekst. Teksten skal stå til høyre, men skal aldri legges inn i selve merket eller under både Grønt Punkt-symbol og sorteringsmerket. Anbefalt font er Inter eller annen font som brukes på emballasjen.

All emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved bruk av mest mulig monomaterialer. Ta kontakt for råd og veiledning rundt merking av emballasje som forbruker kan oppfatte som forvirrende.

Emballasje som består av kartong og annet materiale

Emballasjen skal merkes med flere sorteringsmerker, hvis den består av flere emballasjematerialer som det er enkelt å skille fra hverandre. Mindre plastdeler, som korker og lignende med mål under 5X5X5 cm, må ikke merkes for separat sortering.

Emballasje som består flere materialer, som bør separeres:

Ikonet for kartong og plast med teksten «sorteres som kartong og plast»

Størrelse

Sorteringsmerket bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

Anbefalt minste størrelse:

Minste Størrelse Emballasjekartong

Fargebruk

Sorteringsmerket trykkes fortrinnsvis i riktig blåfarge. Det kan trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.

Pantone (print) 2185 C

CMYK (print) 95 / 35 / 5 / 0

RGB (web) 0 / 130 / 190

RAL (folie/skilt) 5015 - Sky Blue

Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:

Anbefalte Farger Emballasjekartong

Slik kan du merke emballasjen