Emballasjemerket for restavfall

Emballasje som ikke kan gjenvinnes med dagens teknologi bør merkes med sorteringsmerket for restavfall. Dette gjelder blant annet for enkelte kombinasjonsfolier, kraftpapir sammensatt med andre materialer og komposterbar plast. Se beskrivelser av denne typen emballasje lenger ned på siden. 

Anbefalt merking av restavfall:

Sorteres Som Restavfall Uten Gpn

Størrelse

Sorteringsmerket bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

Anbefalt minste størrelse:

Minste Størrelse Restavfall

Fargebruk

Sorteringsmerket trykkes fortrinnsvis i sort, men hvitt kan brukes hvis det gir bedre kontrast.

Pantone (print) Black 6 C

CMYK (print) 20/ 20 / 20 / 100

RGB (web) 20 / 20 / 20

RAL (folie/skilt) 9005 - Jet Black

Bruk helst riktig farge, alternativt hvit:

Anbefalte Farger Restavfall

Emballasje som ikke kan gjenvinnes med dagens teknologi bør merkes restavfall

Komposterbar plast

Komposterbar plastemballasje kan ikke gjenvinnes med annen plast.

Den kan eller ikke sorteres som matavfall eller bioavfall, fordi behandlingen av dette varierer over hele landet. De fleste norske kommuner ønsker ikke nedbrytbar bioplast i denne innsamlingen.

Komposterbar plast merkes som restavfall med forklarende tekst:

Sorteres Som Restavfall Uten Gpn

Kombinasjonsfolier

Emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved bruk av mest mulig monomaterialer.

Vi anbefaler at følgende kombinasjonsfolier merkes med restavfall:

  • kombinasjonsfolie av plast og papir, hvor plast utgjør mindre enn 80 prosent
  • kombinasjonsfolie av plast og metall, der metallsjiktet er tykkere enn 5 µm eller ligger synlig på emballasjen. Les mer om dette her.

Kombinasjonsfolie merkes som restavfall med forklarende tekst:

Sorteres Som Restavfall Uten Gpn

Kraftpapir med annet materiale

Emballasje av kraftpapir (ikke kartong) som er tilført andre materialer som plast eller aluminium, og som det ikke er enkelt å skille fra hverandre, skal merkes med restavfall - uavhengig av mengde eller tykkelse.

Kraftpapir med annet materiale merkes som restavfall med forklarende tekst:

Sorteres Som Restavfall Uten Gpn

Slik kan du merke restavfall

Emballasjemerking Illustrasjoner, Restavfall
GOD MERKING: Godt synlig merking motiverer til kildesortering og hjelper forbruker å sortere riktig.