Eiere og styret

Grønt Punkt Norge eies av returselskapene for emballasje:

Sirkel Glass AS
Norsk Metallgjenvinning AS
Norsk Resy AS
Norsk Returkartong AS
Plastretur AS

Organisasjonskart Crop

Returselskapene i Grønt Punkt Norge-systemet

Returselskapene for emballasje skal sørge for materialgjenvinnning av emballasjeavfall i henhold til Avfallsforskriften kapittel 7. For drikkevareemballasje gjelder kapittel 6.

Samtlige returselskap i Grønt Punkt Norge er godkjent av Miljødirektoratet.

Det enkelte selskap skal sikre at emballasjeavfall fra næringsliv og kommuner blir samlet inn i hele landet, gjennom hele året.
Avfallsforskriften stiller konkrete krav til gjenvinningsgrad av de ulike emballasjematerialene basert på hvor mye som tilføres markedet. Ordningene er finansiert av vederlag fra medlemmene som gjennom returselskapene tar sitt lovpålagte produsentansvar. Produsent som tilfører markedet minst 1 000 kg av en emballasjetype per år skal være medlem i et godkjent returselskap.

Alle returselskap plikter å rapportere til Miljødirektoratet 1. april hvert år. Foruten materialgjenvinningsgrad skal også sporbarhet og optimering av emballasjen rapporteres.

Styret i Grønt Punkt Norge

I Grønt Punkt Norge-styret sitter det representanter fra styrene i de ulike returselskapene. 

Styreleder

Thomas Weihe

Norsk Returkartong

Nestleder

Bjarte Grostøl

Plastretur

Styremedlem

Anne Cathrine Berger

Norsk Returkartong

Styremedlem

Nils Kristian Nersten

Sirkel Glass

 

Styremedlem

Nina Iversen

Norsk Resy

Styremedlem

Petter Ivar Haas Brubakk

Norsk Metallgjenvinning

 

Norsk Returkartong AS

Returselskapet for drikke- og emballasjekartong. Norsk Returkartong eies likt av emballasjeprodusenter, vareprodusenter og handelen. I styret sitter det representantar fra de ulike eierorganisasjonene. 

Norsk Returkartong Logo

Styreleder

Thomas Weihe

Dagligvareleverandørenes Servicekontor

Nestleder

Anne Cathrine Berger

Dagligvarehandelens Miljøforum

Styremedlem

Knut Lutnæs

Dagligvarehandelens Miljøforum 

Styremedlem

Caroline Weedon Heide

NHO Mat og Drikke

Styremedlem

Gert Wallem

Elopak AS

Styremedlem

Kristian Jørum

Tetra Pak AS

Styremedlem

Bjørn Strøm

Tine SA

Styremedlem

Terje Sletnes

NHO Mat og Drikke

Styremedlem

Gert Stensgaard

Schur Pack Norway AS

Plastretur AS

Returselskapet for plastemballasje. Plastretur eies likt av emballasjeprodusenter, vareprodusenter og handelen. I styret sitter det representanter fra de ulike eierorganisasjonene. 

Logo for Plastretur

Styreleder

Bjarte Grostøl

Dagligvarehandelens Miljøforum

Nestleder

Elias Eriksen

Plastindustriforbundet

Styremedlem

Rune Thoralfsson

Plastindustriforbundet

Styremedlem

Gabrielle Risøe

Plastindustriforbundet

Styremedlem

Thomas Weihe

Dagligvareleverandørenes Servicekontor

Styremedlem

Terje Sletnes

NHO Mat og Drikke

Styremedlem

Anne Cathrine Berger

Dagligvarehandelens Miljøforum

Styremedlem

Synnøve Gautesen Berg

Dagligvarehandelens Miljøforum

Styremedlem

Ingunn Storetvedt Eriksen

NHO Mat og Drikke

Sirkel Glass AS

Returselskapet for glassemballasje. Sirkel Glass eies av emballasjeprodusenter, vareprodusenter og handelen. I styret sitter det representanter fra de ulike eierorganisasjonene. 

Logo for Sirkel Glass

Styreleder

Frank Lein

Vinmonopolet AS

Nestleder

Jens Olav Flekke

Dagligvarehandelens Miljøforum

Styremedlem

Nils Kristian Nersten

Orkla ASA

Styremedlem

Helge Hasselgård

Dagligvareleverandørenes forening - DLF

Styremedlem

Kim Holmberg Hansen

Ardagh Glass Moss AS

Styremedlem

Lars Aarflot

Ringes AS

Norsk Metallgjenvinning AS

Returselskapet for metallemballasje. Norsk Metallgjenvinning eies av emballasjeprodusenter, vareprodusenter og handelen. I styret sitter det representanter fra de ulike eierorganisasjonene.

Logo for Norsk Metallgjenvinning

Styreleder

Bjarte Grostøl

Dagligvarehandelens Miljøforum

Styremedlem

Jens Olav Flekke

Dagligvarehandelens Miljøforum

Styremedlem

Trond Kristiansen

Emballator AB

Styremedlem

John Ole Skeide

Dagligvareleverandørenes forening - DLF

Styremedlem

Per Egil Salicath

Sherwin-Williams AS

Styremedlem

Petter Haas Brubakk

NHO Mat & Drikke

Norsk Resy AS

Returselskapet for brunt papir. Norsk Resy eies av emballasjeprodusenter, vareprodusenter og handelen. I styret sitter det representanter fra de ulike eierorganisasjonene. 

Logo for Norsk Resy

Styreleder

Nina Iversen

GlommaPapp AS

Nestleder

Wenche Ravlo

Smurfit Kappa Norge AS

Styremedlem

Thomas Weihe

Dagligvareleverandørenes forening - DLF

Styremedlem

Bjarte Grostøl

Dagligvarehandelens Miljøforum

Styremedlem

Ørjan Knutzen

Ranheim Paper & Board AS

Treretur

Returselskapet for treemballasje. Treretur fikk godkjennelse av Miljødirektoratet i slutten av 2021, og startet opp virksomheten i 2022. Returselskapet driftes i dag av Norsk Returkartong AS. 

Treretur Logo

Styreleder

Thomas Weihe

Dagligvareleverandørenes Servicekontor

Styremedlem

Anne Cathrine Berger

Dagligvarehandelens Miljøforum

Styremedlem

Heidi Finstad

Treindustrien

Styremedlem

Bjarte Grostøl

Dagligvarehandelens Miljøforum

Styremedlem

Svein Olav Munthe

Treindustriens Landsforening

Styremedlem

Terje Sletnes

NHO Mat og Drikke

Har du spørsmål om eiere og styret?