Emballasjemerket for farlig avfall

Emballasjemerket for farlig avfall

Hvilket faremerke som skal settes på emballasjen reguleres av Miljødirektoratet.

Plastemballasje

Plastemballasje for farlig avfall som er merket med akutt giftig, oksiderende, gass under trykk eller eksplosjonsfarlig må leveres på gjenvinningsstasjon eller annet godkjent mottak. Det samme gjelder emballasje merket kronisk helsefare eller brannfarlig og har signalordet FARE.

Emballasje som kategoriseres med følgende innhold leveres som farlig avfall:

Hodeskalle
Akutt giftig
Oksiderende
Oksiderende
Kronisk
Kronisk helsefare Fare
Brann (1)
Brannfarlig Fare
Eksplosjon
Eksplosjonsfarlig
Gass
Gass under trykk

Anbefalt tekst:

Leveres på mottak for farlig avfall

Vi anbefaler ikke bruk av Grønt Punkt-symbolet, fordi mange misforstår og tror merket betyr at emballasjen kan kildesorteres.

Tomt og tørt

Tom og tørr plastemballasje som kategoriseres med følgende innhold, kan resirkuleres og merkes med piktogram for plast:

Brann (1)
Brannfarlig Advarsel
Miljøfare
Miljøfare
Helsefare
Helsefare
Kronisk
Kronisk helsefare Advarsel
Etsende
Etsende

Anbefalt tekst:

Sorteres som plast forutsatt tom og tørr

Sorteres som plast forutsatt tom og tørr

Metallemballasje

All metallemballasje som har inneholdt farlig avfall, uavhengig av kategori, skal merkes «leveres på mottak for farlig avfall».

Anbefalt tekst:

Leveres på mottak for farlig avfall

Vi anbefaler ikke bruk av Grønt Punkt-symbolet, fordi mange misforstår og tror merket betyr at emballasjen kan kildesorteres.

Unntak

Unntak er spraybokser som har inneholdt matvarer. Disse kan merkes med piktogram for metall og tekst.

Anbefalt tekst:

Sorteres som metall forutsatt tom og tørr

Sorteres som metall forutsatt tom og tørr