Fakta og tall fra 2023

Alle godkjente returselskap rapporterer årlig innsamlings- og gjenvinningstall til Miljødirektoratet. Rapporten inneholder hvor mye emballasje medlemsbedriftene har satt på det norske markedet, hvor mye emballasje som er samlet inn og hva som er materialgjenvunnet. I Grønt Punkt Norge-systemet rapporterer de seks returselskapene tall for plastemballasje, drikkekartong og emballasjekartong, treemballasje, bølgepapp, glass- og metallemballasje. 

Hva betyr tallene?

Medlemsmengder
Sortert til materialgjenvinning
Fratrekk
Utsorteringsgrad
Materialgjenvunnet

Tall for 2023

Rapportert til Miljødirektoratet i april 2024

fakta og tall ikon

All plastemballasje (unntatt landbruksplast)

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

119.375

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

44 %

52 876 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet. I tillegg er det trukket fra ikke-gjenvinnbar emballasje, forurensinger og feilsortering som er sortert ut på sorteringsanlegget. Feilsortering kan være emballasje eller produkter som er kastet i feil innsamling.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

23,5 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

34 %

40.450 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra husholdning (inkludert ettersorteringsanlegg og gjenvinningsstasjoner)

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

65.518 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på... Mer

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

41 %

26.802 tonn

Det som ikke er sortert og sendt til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som... Mer

Fratrekk

Fukt og prosesstap

28,5 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere... Mer

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

29 %

19.168 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

Kildesortert mengde

Av forbruker

30.860 tonn

Mengden plast som er kildesortert av forbruker. Tall fra ROAF er ikke inkludert her. Her... Mer

Utsorteringsgrad

Av de 30.860 tonnene kildesortert av forbruker

70 %

21.601 tonn

Plastemballasje som blir kastet i plastinnsamlingen av forbruker fraktes til sorteringsanlegg. Her blir ikke-gjenvinnbar emballasje... Mer

Gjenvunnet av kildesortert

Av de 30.860 tonnene kildesortert av forbruker

50 %

15.556 tonn

Plastemballasje som blir kastet i plastinnsamlingen av forbruker fraktes til sorteringsanlegg. Her blir ikke-gjenvinnbar emballasje... Mer

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra næringsliv

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

53.857 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

48 %

26.074 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

18,4 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

40 %

21.282 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

EPS

Medlemsmengder

6.782 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

101 %

6.822 tonn

Fratrekk

Fukt og prosesstap

12,7 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

88 %

5.954 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Landbruksplast

Ikke omfattet av Avfallsforskriften. (Omfatter blant annet: Rundballefolie, fiberduk, solfangerfolie, hylser og innernett)

Medlemsmengder

11.880

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på det norske markedet.

Samlet inn

21.265 tonn

Det samles inn flere tonn landbruksplast enn det som settes på markedet. Bakgrunnen er blant annet at landbruksplasten inneholder en del forurensing som grus, stein og vann som gjør vekten tyngre. I tillegg kan det være privatimport av landbruksplast og leverandører som ikke tar ansvar for gjenvinning gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Fratrekk

Fukt og forurensning

48 %

Innsamlet landbruksplast inneholder ofte mye fukt og forurensinger som vann, jord og steiner. Det trekkes derfor fra mye fukt og forurensing fra innsamlet landbruksplast.

Materialgjenvunnet

93 %

11. 041 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Drikkekartong for drikkevare

I henhold til Avfallsforskriften kap.7 (dvs. uten belegg)

Medlemsmengder

12.178 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Returkartong– bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

64 %

7.735 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

7,3 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

59 %

7.174 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Emballasjekartong og drikkekartong uten miljøavgift

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

51.270 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Returkartong– bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

80 %

41.232 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

3 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

78 %

39.995 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Bølgepapp

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

221.018 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Resy – bringer ut på det norske markedet.

Materialgjenvunnet

105 %

233.128 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Metallemballasje - stål

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

9.604 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Metallgjenvinning – bringer ut på det norske markedet. Inkludert "Farlig avfall".

Materialgjenvunnet

88 %

8.465 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Metallemballasje - aluminium

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

3.691 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Metallgjenvinning – bringer ut på det norske markedet.

Materialgjenvunnet

87 %

3.223 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Treemballasje

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

74.564 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Treretur – bringer ut på det norske markedet. Tallene inkluderer nytt på markedet og reparert i 2023.

Materialgjenvunnet

55 %

41.241 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer. Materialgjenvinningstallene for tre inkluderer også reparasjon.

Hva skjer med det vi kildesorterer?

Lær mer om hvordan vi gjenvinner emballasje