Innsamling av emballasje

Hvordan brukt emballasje samles inn og gjenvinnes, varierer avhengig av hva emballasjen er laget av og hvor avfallet har oppstått. Våre seks returselskap har ansvar for at det finnes et system for nasjonal innsamling og materialgjenvinning av de ulike materialslagene. 

Vi skiller mellom innsamling av emballasjeavfall fra husholdning og næringsliv. Kommunene har ansvar for emballasjeavfallet som oppstår i hjemmet, mens det er private innsamlere (avfallsselskap) som henter avfallet hos næringslivet. 

Innsamling
Gpn Avfallsveileder Gjennomfoering 3 Min
Avfallsguiden 🗑️

Få råd om avfallshåndtering i din bedrift. Avfallsguiden kan hjelpe deg til å oppnå lavere miljøbelastninger og reduserte kostnader. 

Gå til avfallsguiden

Aktuelt

Se flere
Design Mot Forsøpling
Bidra til design mot forsøpling
Bølgepapp Istock
Gjenvinningsmarkedet for brukt bølgepapp
Plast Metall Emballasje LOOP Foto Lukas Ptak 300Dpi (1)
Riktig merking øker kildesorteringen
Skjermbilde Nettside (1)
Nye nettsider tilpasset medlemmer
Returkartonglotteriet 2023 5
Barna topper lotteristatistikken
ntb_17955596.jpg
De nominerte til Plastløfteprisene
1.jpg
Utdeling av Plastløfteprisene 2022

Relaterte kurs og arrangementer

Se flere
14jun
10.00 - 11.30
Webinar For Medlemmer

Plastløftet: Fagdag 4

Digital Plastløftet-samling. Tema og program kommer nærmere. 

Påmelding kommer snart