Landbruksplast

Landbruksplast er en fellesbetegnelse for plast som bønder bruker i hverdagen. De vanligste typene er rundballeplast, PP-sekk til gjødsel, såkorn og lignende, fiberduk, solfangerfolie og hard plastemballasje som kanner, plantebrett og kasser.

Lær mer om landbruksplast

Innsamling av landbruksplast

Innsamlingen av landbruksplast blir organisert lokalt av bønder, i samarbeid med lokale innsamlere. 

Alle innsamlere som har avtale med Plastretur om landbruksplast, er forpliktet til å ta imot ferdig sortert landbruksplast gratis. 

Enkelte steder har lokale innsamlere etablert henting av plastemballasje hos bonden, men dette er lokale tiltak der innsamleren ofte tar seg betalt. 

Slik fungerer materialgjenvinningen

Ferdig sortert landbruksplast fraktes fra innsamlere til gjenvinningsanlegg. I Norge blir mye av landbruksfolien gjenvunnet hos Norfolier i Folldal.

For deg som er bonde

Plast som samles inn fra landbruket, er hovedsakelig folie som rundballeplast og PP-sekk i form av gjødsel- og såkornsekk. I tillegg finnes det også fiberduk, solfangerfolie og hardplastemballasje. 

Hvis emballasjen har inneholdt produkter med farlige stoffer eller kjemikalier, må gårdbruker og innsamler i felleskap sjekke om emballasjen skal inn i retursystemet til Plastretur. Inngår den i returordningen, må emballasjen være tom og tørr før levering.

Les mer om emballasje med farlig avfall her.

Slik leverer du landbruksplast

  • Landbruksplasten kan bare leveres gratis hvis den er relativt ren for sand, stein og andre forurensinger. 

  • De forskjellige fraksjonene – rundballeplast, solfangerfolie, fiberduk og hardplast – må leveres atskilt.
  • Farget rundballeplast bør holdes atskilt den tradisjonelle hvite.

  • Nedbrytbar plastemballasje kan ikke gjenvinnes gjennom Plastretur sitt system, fordi det ødelegger kvaliteten på den andre plasten. Har du ikke et eget system for nedbrytningen av denne typen plast, så må den leveres som restavfall. 

For deg som er innsamler

Alle innsamlere som har signert avtale med Plastretur for landbruksfolie, er forpliktet til å ta imot ferdig sortert landbruksplast gratis på sine anlegg.

Gjenvinning og avsetning

Plastretur skiller mellom hvit og farget landbruksfolie, i tillegg til klar og farget solfangerfilm. Den økonomiske støtten er også ulik, hvor hvit og klar folie får bedre støtte enn farget.

Utfordringer ved landbruksplast

  • Rundballnett: Nettene samles inn på samme måte som annen landbruksplast, men sendes til energiutnyttelse.

  • Hardplastemballasje som har inneholdt farlige stoffer: Landbruket bruker årlig flere hundre tusen engangskanner for ensileringsvæske (25 liters kanner). Kannene skal leveres tomme, hvis ikke skal de behandles som farlig avfall. Tomme og tørre kanner skal presses eller kvernes før transport til gjenvinning.

Referansegruppe for landbruket

For å sikre god dialog med landbruksbransjen, møtes Plastretur, Grønt Punkt Norge og representanter fra landbruket to ganger i året. Målet er å sikre at innsamling og gjenvinning av landbruksplast driftes best mulig.

I denne gruppen blir det diskutert tiltak, vederlag og aktiviteter som kan sørge for at innsamlingen og gjenvinning av landbruksplast blir best mulig – til tross for at det ikke er omfattet av Avfallsforskriften. Referansegruppen består av representanter fra Stiftelsen Norsk Mat, Norges Bondelag, Norges Bonde- og småbrukarlag, Bewi Foil, Plastretur og Grønt Punkt Norge. 

Har du innspill til referansegruppen? Send dem inn!

For deg som er importør av landbruksplast

Finansieringen av retursystemet

Retursystemet for landbruksplast finansieres av importøren eller den norske produsenten av landbruksplasten. Ved å være medlem hos Plastretur, gjennom Grønt Punkt Norge, betaler importøren eller produsenten et vederlag for mengden plast som importeres.  

Dette vederlaget er helt avgjørende for å drifte returordningen.

Hva koster det?

Medlemskapet i Grønt Punkt Norge koster ingenting. Du betaler kun for mengden landbruksplast du importerer.

Du rapporterer mengder i kilo landbruksplast, og rapporteringen skjer i etterskudd. Vederlagssatsene bestemmes av Plastretur i samarbeid med «referansegruppen for landbruket»

Ofte stilte spørsmål om landbruksplast

Hvor leverer jeg landbruksplast?
Hvordan håndterer jeg kanner for ensileringsvæske?
Hvem kontakter jeg for å få levert rundballeplast og silofolie?
Når foregår innsamling av landbruksplast der jeg bor?