Emballasjemerket for glassemballasje

Emballasjemerket for glass

Emballasjen skal merkes som glassemballasje hvis den består av glass.

Anbefalt merking av glassemballasje:

Sorteres Som Glass

Grønt Punkt-symbolet og forklarende tekst

Vi anbefaler at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt-symbolet og en forklarende tekst. Teksten skal stå til høyre, men skal aldri legges inn i selve piktogrammet eller under både Grønt Punkt-symbol og piktogram. Anbefalt font er Inter eller annen font som brukes på emballasjen.

Emballasje som består av glass og metall

Glass- og metallemballasje skal hovedsakelig i samme returordning i Norge. Er det begrenset plass på emballasjen anbefaler vi at den merkes med piktogrammet emballasjen hovedsakelig består av, men med tekst: Sorteres som glass og metall.

Emballasje som består av både glass og metall:

Sorteres Som Glass Og Metall

Emballasje som består av glass og annet materiale

Emballasjen skal merkes med flere piktogrammer, hvis den består av flere emballasjematerialer som det er enkelt å skille fra hverandre. Mindre plastdeler, som korker og lignende med mål under 5X5X5 cm, må ikke merkes for separat sortering.

Størrelse

Piktogrammet bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

Anbefalt minste størrelse:

Minste Størrelse Glass

Fargebruk

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i riktig grønnfarge. Det kan trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.

Pantone (print) 2401 C

CMYK (print) 75/ 0 / 55 / 0

RGB (web) 30 / 175 / 140

RAL (folie/skilt) 6027 - Light Green

Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:

Anbefalte Farger Glass

Slik kan du merke glassemballasjen

Emballasjemerking Illustrasjoner, Glass
GOD MERKING: Godt synlig merking motiverer til kildesortering og hjelper forbruker å sortere riktig.