Kartong 64px

Emballasjekartong

Kildesortering av emballasjekartong

Emballasjekartong skal kildesorteres og leveres til gjenvinning. På den måten får vi brukt papirfibrene flere ganger.

Emballasjekartong er esker uten bølget kjerne. De finnes i ulike størrelser og kan inneholde for eksempel frokostblanding, kjeks, frossenpizza, leker og småelektronikk.

I de fleste kommuner skal emballasjekartong kildesorteres sammen med papp og papir.

Papp
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som emballasjekartong

Slik kildesorterer du emballasjekartong

  1. Sørg for at kartongen er helt tom og tørr

  2. Brett den sammen

  3. Riv gjerne av tape eller annen plast som er enkel å fjerne

  4. Kast den i riktig innsamling

Gjenvinning av emballasjekartong

Det er returselskapet Norsk Returkartong som har ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasjekartong i Grønt Punkt Norge-systemet.

Norsk Returkartong Logo

Hva blir det til? 

På papirfabrikkene blir emballasjekartongen til ny kartong eller papir som brukes i produksjon av blant annet ny emballasjekartong eller bølgepapp. Det resirkulerte papiret kan også brukes til å lage avispapir. Når du kildesorterer cornflakesesken eller avokadobegeret ditt kan det bli til ny emballasje. Hvordan? Her kan du se kartongemballasjens kretsløp, og hva som skjer med kartongen du sorterer.

Skjermbilde 2023 01 25 Kl. 12.26.35 playbutton
Bli med på reisen fra brukt emballasje og til ny råvare.

Hvorfor kildesortere emballasjekartong?

Ved å kildesortere emballasjekartong, sørger vi for at papirfibrene kan brukes flere ganger. På den måten går emballasjen inn i et kretsløp som går rundt og rundt. I dag bruker vi naturressursene våre fortere enn vi klarer å produsere nye. Kildesortering er et enkelt bidrag for å sørge for at vi bruker ressursene våre om igjen og blir mer sirkulære.

  • Gjenvinning av kartong bruker om lag 1/4 av energien fremfor å produsere fra nytt trevirke.

  • Kartong er en fornybar ressurs.

  • Fibrene i kartongen kan brukes flere ganger.

Visste du at:

  • Ved å gjenvinne 100 pizzaesker sparer vi like mye energi som det tar å kjøre en tørketrommel i 12 timer!

  • Vi sparer trær, vann og klimautslipp når vi resirkulerer emballasjekartongen.

  • For hvert tonn papir som materialgjenvinnes sparer vi 18 trær.

Tall og resultater for 2022

(Tallene for 2023 rapporteres i april 2024)

fakta og tall ikon

Emballasjekartong og drikkekartong uten miljøavgift

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

49.200 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Returkartong– bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

74,2 %

36.530 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

3 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

72 %

35.434 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.