Hva skjer med det vi kildesorterer?

For at emballasjeavfallet skal bli materialgjenvunnet, må det sorteres og leveres i riktig returordning. Returordningene kan variere fra kommune til kommune, men Grønt Punkt Norge og returselskapene for emballasje sørger for at all innsamlet emballasje vi har ansvar for, sendes til materialgjenvinning.

Hva med det vi ikke kan kildesortere?

All emballasje skal stort sett kildesorteres, slik at det kan materialgjenvinnes og bli til ny råvare.

Det finnes likevel noen få unntak. Disse unntakene er som regel godt merket med sorteringsmerket for restavfall. 

Svært grisete emballasje, som det er umulig å fjerne matrester fra gjør også best nytte i restavfallet. 

Restavfall
Dette symbolet forteller at emballasjen skal kastes i restavfallet.

Hvem sørger for innsamling og gjenvinning av emballasje? 

Det er kommunen du bor i som har ansvar for avfallshåndteringen, og det er de som samler inn emballasjen fra innbyggerne sine. Når emballasjen er samlet inn lokalt, har returselskapene for de ulike emballasjematerialene ansvar for nasjonal innsamling, materialgjenvinning og rapportering til myndighetene. 

I Grønt Punkt Norge-systemet er det seks returselskap:

Plastretur

Sørger for innsamling og gjenvinning av plastemballasje. 

Treretur

Sørger for innsamling og gjenvinning av treemballasje. 

Hvem finansierer returordningen for emballasje? 

Produsentansvar

Alle bedrifter som selger emballerte produkter skal finansiere innsamling og materialgjenvinning av emballasjeavfall. Det gjør de gjennom medlemskap i et returselskap. På denne måten tar bedriften produsentansvar. Noe som også er lovfestet i Avfallsforskriften kapittel 7

Selve finansieringen skjer ved at bedriften betaler et vederlag, basert på hvor mye emballasje de setter på markedet. Pengene går til Grønt Punkt Norge som sørger for finansieringen til returselskapene for emballasje.

Les mer om produsentansvaret og hva det innebærer her.