Metall 64Px

Metallemballasje

Kildesortering av metallemballasje

Metallemballasje skal kildesorteres og leveres til gjenvinning. På den måten får vi brukt metallet flere ganger.

Metallemballasje kommer i ulike fasonger og størrelser. Det kan være tuber, hermetikkbokser, beger og former som kan inneholde for eksempel kaviar, mais, makrell i tomat, bogskinke og fiskefilet.

Metallemballasje skal kildesorteres sammen med glassemballasje. Innsamlingen skjer enten gjennom innlevering på returpunkter i lokalområdet eller egen innsamling som hentes hjemme.

Metallemballasje
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som metallemballasje

Slik kildesorterer du metallemballasje

 1. Alle tuber, former og hermetikkbokser, beger og annen emballasje i metall eller aluminium skal kildesorteres

 2. Fjern mest mulig rester

 3. Skyll eventuelt i kaldt vann

 4. Kast den i riktig innsamling

Dette skal i metallinnsamlingen

Metallemballasje er all emballasje i metall, unntatt drikkebokser med pant. Typisk metallemballasje er
hermetikkbokser, påleggstuber, syltetøylokk, drikkeboks uten pant og aluminiumsformer.

Dette skal ikke i metallinnsamlingen

Gjenvinning av metallemballasje

Det er returselskapet Norsk Metallgjenvinning som har ansvar for innsamling og gjenvinning av metallemballasje i Grønt Punkt Norge-systemet.

Logo for Norsk Metallgjenvinning

Hva skjer med metallemballasjen du sorterer?

Når du kildesorterer hermetikkboksen eller aluminiumsformen din, kan den bli til ny emballasje. Hvordan? Her kan du se metallemballasjens kretsløp, og hva som skjer med det du sorterer.

Skjermbilde 2023 01 25 Kl. 12.29.52 playbutton
Bli med på reisen fra brukt emballasje og til ny råvare.

Hvorfor kildesortere metallemballasje?

Ved å kildesortere metallemballasje, sørger vi for at metallet kan brukes flere ganger. På den måten kan det gå inn i et kretsløp som går rundt og rundt. Verdens beholdning av aluminium er begrenset og kildesortering er et enkelt bidrag for å sørge for at vi bruker ressursene våre om igjen og blir mer sirkulære.

 • Å gjenvinne aluminium krever bare 5% av energien sammenlignet med å produsere ny aluminium.
 • Ved å gjenvinne aluminium reduserer vi utslipp og unngår å tømme naturen for råstoffer som følge av gruvevirksomhet og raffinering.
 • Verdens beholdning av aluminium er begrenset.
 • 75% av all aluminium som noen gang er produsert er fortsatt i bruk og har vært sirkulert utallige ganger uten tap av kvalitet.
 • Vi sparer 13,5 kg CO2 pr kilo materialgjenvunnet aluminium.
 • Vi sparer 1,3 kg CO2 pr kilo materialgjenvunnet jern og stål.

Visste du at:

 • I Norge kildesorterer vi nok metallemballasje til å lage 300 000 sykler hvert år.
 • 760 resirkulerte aluminiumsbokser kan bli til en sykkel.
 • Metallemballasjen vi gjenvinner hvert år i Norge tilsvarer vekten av et middels stort hurtigruteskip.
 • En gjenvunnet makrell i tomat-boks sparer CO2 tilsvarende 1,5 km bilkjøring, eller energien som TV-en din bruker om den står på i tre timer.

Tall og resultater for 2022

(Tallene for 2023 rapporteres i april 2024)

fakta og tall ikon

Metallemballasje - stål

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

10.457 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Metallgjenvinning – bringer ut på det norske markedet. Inkludert "Farlig avfall".

Materialgjenvunnet

87 %

9.138 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Metallemballasje - aluminium

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

3.734 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Metallgjenvinning – bringer ut på det norske markedet.

Materialgjenvunnet

82 %

3.062 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.