Design mot forsøpling

En guide som hjelper deg å utforme emballasje for å forhindre forsøpling.

Forsidebildet

7 råd for god emballasjedesign

Hvordan kan emballasjedesign forhindre forsøpling?

Emballasje til produkter som brukes på farta har høy risiko for å havne på avveie. Denne guiden gir deg veiledning og forslag til designgrep som reduserer risikoen for at hele, eller deler av emballasjen ender opp som forsøpling.

En plakat og nettside

Designguiden «Design mot forsøpling» er utviklet av Grønt Punkt Norge, Mepex og Hold Norge Rent, og er finansiert av Handelens Miljøfond. Dette er et praktisk verktøy for emballasjedesignere som består av en plakat og en nettside. Plakaten er en kortversjon av designguiden, og kan lastes ned og printes ut. På nettsiden finner du mer informasjon om de 7 designgrepene på plakaten.

Målet er at flere designer emballasje som ikke havner på avveie.

  • Heng opp plakaten på kontoret som en huskeliste
  • Bruk nettsiden for å forstå detaljene
  • Bli inspirert av eksemplene
Design Mot Forsøpling Poster (4)

Om designguiden

  • Guiden tar først og fremst for seg emballasje til forbrukerprodukter, som brukes i situasjoner med høyere risiko for at den havner på avveie – og som vi ofte finner i naturen. Eksemplene er utarbeidet i samarbeid med produsenter. Anbefalingene tar utgangspunkt i emballasjeløsninger som er tilgjengelig på markedet. Noen produkteksempler er også tatt med.
  • Guiden forbedres kontinuerlig etter hvert som vi får tilbakemeldinger og nye emballasjeløsninger utvikles.
  • Har dere eksempler på emballasje som er designet mot forsøpling? Send dem til oss!

Hvorfor trenger vi en designguide mot forsøpling?

Alle materialer på avveie i naturen er ressurser på avveie fra sirkulærøkonomien.

Å designe mot forsøpling er derfor et viktig tiltak for sikre at emballasjen går inn i et sirkulært kretsløp og kan bli til nye råvarer. Vi oppnår ikke en sirkulær økonomi hvis den lekker, og produkter og emballasje ender opp i naturen og havet. Plast brytes ikke ned i naturen, men løser seg opp i stadig mindre biter. Småbiter og deler som løsner kan dessuten lett bli mat for fugler og dyr. Det må vi unngå.

Ryddeaksjoner viser at emballasje står for rundt en fjerdedel av forsøplingen i Norge. Av dette er mest emballasje til mat og drikke frivillige finner når de plukker.

God emballasjedesign kan bidra til å redusere forsøpling fra forbrukerrelaterte produkter. Designguiden tar for seg 7 grep for å designe mot forsøpling.

3 playbutton
LANSERING: Se video fra lanseringen av designguiden