Emballasjemerket for metallemballasje

Emballasjemerket for metall

Emballasjen skal merkes som metallemballasje hvis den består av mer enn 50 prosent blikk, stål eller aluminium. All emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved bruk av mest mulig monomaterialer.

Anbefalt merking av metallemballasje:

Sorteres Som Metall

Grønt Punkt-symbolet og forklarende tekst

Vi anbefaler at sorteringsmerket står sammen med Grønt Punkt-symbolet og en forklarende tekst. Teksten skal stå til høyre, men skal aldri legges inn i selve merket eller under både Grønt Punkt-symbol og sorteringsmerket. Anbefalt font er Inter eller annen font som brukes på emballasjen.

Emballasje som består av både glass og metall

Glass- og metallemballasje skal hovedsakelig i samme returordning i Norge. Er det begrenset plass på emballasjen anbefaler vi at den merkes med sorteringsmerket emballasjen hovedsakelig består av, men med tekst: Sorteres som glass og metall.

Emballasje som består av både glass og metall:

Emballasje skal sorteres som glass og metall

Emballasje som består av metall og annet materiale

Emballasjen skal merkes med flere piktogrammer, hvis den består av flere emballasjematerialer som det er enkelt å skille fra hverandre. Mindre plastdeler, som korker og lignende med mål under 5X5X5 cm, må ikke merkes for separat sortering.

Størrelse

Sorteringsmerket bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

Anbefalt minste størrelse:

Minste Størrelse Metall

Fargebruk

Sorteringsmerket trykkes fortrinnsvis i riktig gråfarge. Det kan trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.

Pantone (print) 444 C

CMYK (print) 25 / 0 / 0 / 65

RGB (web) 90 / 110 / 120

RAL (folie/skilt) 7031 - Blue Grey

Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:

Anbefalte Farger Metall

Slik kan du merke metallemballasjen

Emballasjemerking Illustrasjoner, Metall
GOD MERKING: Godt synlig merking motiverer til kildesortering og hjelper forbruker å sortere riktig.