Illustrasjonsbilde av glass

Glass

Glass brukes gjerne til å emballere flytende produkter som trenger god oksygenbarriere og lang holdbarhet. 

Glassemballasje er laget av sand, soda og kalk.

Lær om sirkulære grep for glassemballasje

Glass Sirkulær Emballasje playbutton

Glass kan gjenvinnes i det uendelige

Administrerende direktør Morten Sundell fra Sirkel Glass forteller om gjenvinning av glass.

Design for gjenvinning av glassemballasje

I utgangspunktet er det enkelt å designe glassemballasje så den er godt egnet for gjenvinning. Det er likevel noe det er viktig å huske på.

  1. Velg vannløselige etiketter og vannløselig lim.

  2. Unngå etiketter som ikke kan gjennomlyses, for eksempel fargetette, sorte eller metalliske etiketter. Disse etikettene klarer ikke sorteringsmaskinene å lese, og det gjenvinnbare glasset blir ikke sortert til gjenvinning. 

  3. Følg fargerådene også hvis du trykker direkte på glasset. 

  4. Unngå pynt i keramikk. Selv små mengder kan ødelegge flere tonn resirkulert glass. 

  5. Trenger du patentkork, sørg for at proppen er i plast. Bøylen bør også være magnetisk, som gjør den enkel å sortere ut. 

Etikett Tips Glassemballasje playbutton

Tips! Bruk vannløselige etiketter på glass

Administrerende direktør Morten Sundell fra Sirkel Glass gir deg tips til etiketter.

Gjør glassemballasjen lettere

Glass er naturlig et tyngre emballasjemateriale, derfor er det viktig å vurdere hvor mye og hvor tykt glass du trenger for å emballere produktet ditt optimalt. 

Unngå tankegangen om at tykkere gods føles mer eksklusivt. Hovedregelen ved all emballasje er å bruke akkurat nok til å beskytte varen, og ikke mer. Da bruker vi ikke mer råvarer enn vi trenger, og vi sparer også utslipp ved å transportere mer enn nødvendig. 

Sirkel Reduksjon playbutton

Bærekraftige trend

Administrerende direktør Morten Sundell fra Sirkel Glass forteller om bærekraftig glasstrend

Bruk resirkulert glass

Glass er laget av naturlige materialer som sand, soda og kalk, men fordi glass kan gjenvinnes i det uendelige er det viktig at vi tar godt vare på ressursene vi tar i bruk og bruker dem igjen og igjen.

I dag er det fullt mulig å bruke resirkulert glassemballasje som hovedandel i ny glassemballasje, og dermed lukke det sirkulære kretsløpet. Kvaliteten er like god, men en større mengde resirkulert glass kan gi grønnskjær på emballasjen. Bruk dette til din fordel i blant annet markedsføring, som et bevis på bærekraftig emballasjevalg. 

Husk emballasjemerking

Mange forbrukere synes det er vanskelig å vite om emballasjen kan resirkuleres eller ikke, og hva den skal kildesorteres som. 

Ved å merke emballasjen med riktig sorteringsmerke hjelper du forbruker og motiverer til å kildesortere. 

Mer om emballasjemerking av glass

Anbefalt merking av glassemballasje:

Emballasje skal sorteres som glass

Tenk på transporten

Hvordan emballasjen er utformet har stor betydning for hvordan den pakkes, lagres og transporteres. 

Ved å utforme emballasjen på en plasseffektiv måte, kan vi spare miljøet for flere trailere på veien. Lettere, mindre og arealeffektiv emballasje har mye å si for hele verdikjeden. 

Lær om flere materialer