Illustrasjonsbilde av drikkekartong

Drikkekartong

Drikkekartong brukes ofte til flytende produkter som trenger god lysbarriere.

Drikkekartong er emballasje laget av trefiber med fuktbarriere av olje- eller plantebasert plast. Antiseptiske drikkekartonger har gjerne aluminiumsbelegg.

Lær om sirkulære grep for drikkekartong

Design for gjenvinning av drikkekartong

Konseptet til drikkekartongen er å kombinere kartong med et plast- eller metallbelegg, og dermed få en væsketett emballasje fra hovedsakelig fornybar råvare. Når drikkekartongen kommer til en papirfabrikk må imidlertid disse barrierene fjernes i en «pulper» for å få løs kartongfibrene og sikre at de blir brukt på nytt. Ved å designe emballasjen slik at den best mulig egner seg for gjenvinning forenkler man denne prosessen.

  1. Unngå laminering på begge sider av kartongen hvis det er mulig. Da gjør du fibrene lettere tilgjengelige i gjenvinningsprosessen og øker dermed gjenvinnbarheten. 

  2. Bruk helst PE-plast som barriere. For at plastbarrierene som skilles fra kartongen på papirfabrikken skal gjenvinnes er det en forutsetning at det er PE.

  3. Unngå store flater med «carbon black»-trykk. Det brukes NIR-teknologi som ikke reflekterer denne fargen også på papirsorteringsanlegg. 

  4. Minimer bruk av farget trykk. Det gir bedre kvalitet på gjenvunnet materiale. 
carbonblack.jpg
Fra Carbon black til design for gjenvinning

Hvordan kan endring av en farge på emballasjen påvirke potensialet for gjenvinning?

Les artikkelen

Ikke bruk mer kartong enn du trenger

Det er aldri lønnsomt å bruke mer enn du trenger, verken for miljøet eller lommeboka. Derfor er det viktig å minimere vekten og størrelsen på drikkekartongen så mye som mulig.

En klar fordel for drikkekartongen er at den hovedsakelig er firkantet og dermed enkel å stable inntil hverandre. Hvis man i tillegg unngår møne der det ikke trengs, er det mulig å pakke kartongene enda tettere. 

Den jomfruelige kartongen

Drikkekartong er det eneste emballasjematerialet der vi ikke anbefaler bruk av resirkulert fiber. For å lage en drikkekartong som både tilfredsstiller krav til konstruksjon og matsikkerhet, så er man avhengig av lange og sterke fibre.

Men fordi drikkekartongen er laget av jomfruelig fiber er den verdifull og viktig å få inn i kretsløpet. God emballasjemerking som oppfordrer til kildesortering er derfor viktig. 

Det er også viktig å prøve og gjøre kartongen 100 prosent fornybar ved å velge barriere fra fornybare kilder. 

Grafikk Returkartonglotteriet GPN 02061 Foto Tanja Neverdal
Returkartonglotteriet

Delta i Returkartonglotteriet

Returkartonglotteriet skal motivere enda flere til å sortere og gjenvinne drikkekartongen sin. Hvert år deles det ut 120 premier  á kr. 10.000 og fire premier á kr. 100.000. Alle kan delta og vinne – privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager eller idrettslag.

Alt om Returkartonglotteriet finner du her!

Anbefalt merking av drikkekartong:

Eksempel på riktig merking av drikkekartong

Tenk på transporten

Hvordan emballasjen er utformet har stor betydning for hvordan den pakkes, lagres og transporteres. 

Ved å utforme emballasjen på en plasseffektiv måte, kan vi spare miljøet for flere trailere på veien. Lettere, mindre og arealeffektiv emballasje har mye å si for hele verdikjeden. 

Lær om flere materialer