Rapportering og regler

Standardmedlemmer rapporterer og betaler miljøbidrag til Grønt Punkt, i forhold til hvor mye emballasje de er ansvarlige for i det norske markedet. Som oftest gjelder dette vareprodusenten eller vareimportøren. Prinsippet er at den som forurenser betaler.

Dette menes med emballasje

Emballasje omfatter alle produkter, uansett art eller materiale, som benyttes til å inneholde, fylle, beskytte eller levere en vare fra produsent til bruker eller forbruker. Deler og tilbehør til en emballasje regnes også som emballasje.

Det skal betales vederlag for emballasje selv om denne ikke brukes for å bringe varen fram til forbruker. Dette kan være emballasje på råstoff til produksjon, vrak og returvarer, samt varer som omemballeres.

Materialslag som inngår i ordningen:

Bilde av pdfen

Regler

GPN-reglene for medlemskap i Grønt Punkt Norge beskriver reglene du skal følge, enten du bruker emballasje i rollen som vareprodusent (pakker/fyller), vareimportør, emballasjeprodusent eller emballasjeimportør.

Du vil også finne noe praktiske eksempler som beskriver problemstillinger de fleste medlemmer vil møte. GPN-reglene ble tidligere kalt vederlagsreglene.

Se og last ned GPN-reglene her.

Rapportering

Emballasjemengdene rapporteres i antall kg eller stk. Mengdene multipliseres med gjeldene priser/satser for å beregne hvor mye man skal betale.

Hvordan beregne emballasjemengder

Grønt Punkt kan beregne emballasjemengder automatisk for din bedrift.

Ved å signere samtykke kan Grønt Punkt beregne din bedrifts emballasjemengder basert på importdata. Importdata utleveres fra Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD). Også bedrifter som vurderer medlemskap kan ved å signere samtykke få estimert kostnaden ved medlemskapet. Medlemsbedrifter som produserer varer eller pakker om varer kan få opplyst emballasjemengdene fra sin leverandør.

Det viktigste er at dere tar kontakt med oss for veiledning.

Illustrasjon av vekt
Bedrifter som bruker eller produserer store mengder emballasje må rapportere ofte til Grønt Punkt.
Illustrasjon
Bedrifter med et lite forbruk av emballasje kan rapportere en gang per år.

Rapporteringsmåter

Hvor ofte et medlem skal rapportere avhenger av mengden emballasje.

Hvor ofte et medlem skal rapportere avhenger av mengden emballasje. For medlemmer som ikke får emballasjemengdene beregnet gjennom importdata vil følgende gjelde:

  • Rapportering av faktisk emballasjebruk 4 ganger i året
  • A konto fakturering 4 ganger per år basert på rapportert årsprognose i mars og avregning i januar
  • Årlig rapportering av faktisk emballasjebruk. For små emballasjebrukere kan rapporteringen enkelte år gjøres automatisk basert på tidligere års rapportering.
  • Betaling av fast årlig beløp for bedrifter med begrenset bruk av emballasje:
    • 750 kroner når faktisk emballasjebruk er mellom 0 og 1000 kroner
    • 2000 kroner når faktisk emballasjebruk er mellom 1000 og 3000 kroner
    • 4000 kroner når faktisk emballasjebruk er mellom 3000 og 5000 kroner 

Unntak for rapportering

Det skal ikke betales vederlag for emballasjeprodukter som ikke betraktes som ordinær salgs- eller transportemballasje. Les mer under unntak fra rapportering i GPN-reglene.

Det skal ikke betales vederlag for emballasjeprodukter eller emballerte varer som eksporteres fra Norge. Disse mengdene trekkes fra før rapportering til Grønt Punkt Norge AS (unntatt for glass og metall hvor det er egne varelinjer for eksport siden emballasjeprodusenten har betalt vederlag).

Illustrasjong av betaling

Betaling

Etter at Grønt Punkt har mottatt rapportering fra medlemmet sendes det ut faktura i hht rapporterte mengder. Som standard er det 10 dagers betalingsfrist dersom ikke annet er avtalt. Fast årlig beløp faktureres 1. oktober.

Merkereglement

Merket er registrert hos Patentstyret som et fellesmerke. Der Grüne Punkt er merkeinnehaver og Grønt Punkt Norge AS er eksklusiv lisenstaker for Norge med rett til å sublisensiere bruken av merket i Norge. Fellesmerket, kan kun benyttes på emballasje som kjennetegn for et bidrag til finansiering av en returordning for brukt emballasje.

Merkereglement for bruk av Grønt Punkt

Lisensavtale for brukere av Grønt Punkt

Veiledning til merkereglement

Endring i rapportering av transportfolie

Endringen innebærer at folie som benyttes som transportemballasje nå skilles ut fra annen folie og får lavere sats.

Les mer om endringen

Fant du det du lette etter?