Krav til resirkulert materiale

Innblanding av resirkulert materiale styrker det sirkulære kretsløpet og reduserer ressursforbruket. 

Resirkulert Materiale

Artikkel 7

Emballasjeforordningen stiller krav til at enkelte emballasjetyper skal inneholde en viss andel resirkulert materiale. 

  • Fra 1. januar 2030 får plastemballasje (alle deler) et minimumskrav om innhold av resirkulert plast. 
  • Prosentandelen beregnes som et gjennomsnitt per produksjonsenhet/fabrikk, per år.
  • Fra 1. januar 2040 økes kravet. 
  • Det er flere unntak. 

Se hva slags emballasje som omfattes og hvilke krav som stilles i tabellen. 

Krav til innblanding av resirkulert materiale omtales i artikkel 7 i forordningen.

Les det foreløpige lovverket her. 

Resirkulert andel i ny plastemballasje

Beregningen av prosentandelen er gjennomsnittet per produksjonsenhet/fabrikk, per år.

Kontaktsensitiv, PET (hovedkomponent, unntatt drikkevareemballasje)

Fra 1. januar 2030

30 %

Fra 1. januar 2040 er kravet 40 %

Kontaktsensitivt, annet enn PET (unntatt drikkevareemballasje)

Fra 1. januar 2030

10 %

Fra 1. januar 2040 er målet 25 %

Engangs drikkevaremballasje i plast

Fra 1. januar 2030

30 %

Fra 1. januar 2040 er målet 65 %

Annen plastemballasje enn allerede nevnt

Fra 1. januar 2030

35 %

Fra 1. januar 2040 er målet 65 %

Resirkulert Andel

Unntak

  • Emballasje i direkte kontakt med mat, medisinsk, diagnostikk, komposterbar emballasje, barnemat, samt ved hensyn til menneskehelse og når plast utgjør mindre enn 5 % i vekt av samlet emballasjeenhet, med mer.

Kan utvides

  • Kravene gjelder kun plastemballasje, men EU skal innen syv år vurdere tilsvarende krav for andre materialer.