Produsentansvar for emballasje

Alle bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer, er lovpålagt å ta produsentansvar for emballasjen sin. Det betyr at de må være medlem i et godkjent returselskap for emballasje og bidra til å finansiere retursystemet.

Om produsentansvaret

Grønt Punkt Norge forvalter produsentansvarsordningen for returselskapene Plastretur, Norsk Returkartong, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Resy, Sirkel Glass og Treretur. Det er Avfallsforskriften som regulerer produsentansvaret.

Utvidet produsentansvar innebærer at produsenter eller importører av produkter har ansvar for produktene sine gjennom hele livsløpet, også når det blir til avfall. Det betyr at de som har satt produktet på markedet også har ansvar for å finansiere innsamlingen og gjenvinningen.

I Norge er det i dag produsentansvar for emballasje, elektroniske og elektriske produkter (EE), batterier, kjøretøy, bildekk og PCB-holdige isolerglassruter. Grønt Punkt Norge forvalter produsentansvarsordningen for emballasje.

Les hele forskriften hos lovdata.no

Avfallsforskriften kapittel 7

Det er «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall» som regulerer produsentansvaret for emballasje. Formålet med forskriften er blant annet å redusere miljøbelastningen emballasjen forårsaker når den brukes, redusere mengden emballasje, optimere emballasjen og sikre at brukt emballasje blir samlet inn og gjenvunnet.

Plikt til medlemskap

Alle bedrifter som produserer eller importerer varer med mer enn 1.000 kilo emballasje av et emballasjemateriale, må være medlem i et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet. Det kommer fram i §7-5.

Plikt til avfallsforebygging

Alle produsenter må arbeide for avfallsforebygging. Det er regulert i §7-7 og 7-8. Dette arbeidet må også rapporteres årlig til Miljødirektoratet. Som medlem i Grønt Punkt Norge sørger vi for denne rapporteringen på deres vegne. 

Les mer om avfallsforebygging her!

Godkjent returselskap

Det er Miljødirektoratet som godkjenner returselskapene for emballasje. Alle returselskapene i Grønt Punkt Norge-systemet er godkjent, og har vært det siden produsentansvaret ble lovfestet i 2018. Før dette var returselskapene en del av bransjeavtalen. Grønt Punkt Norge har dermed samlet inn og gjenvunnet emballasje siden 1997.

Har du spørsmål om medlemskap?

Ofte stilte spørsmål om medlemskap

Hva er Grønt Punkt Norge?
Hvorfor skal bedrifter være medlem?
Hva koster det å være medlem?
Hva slags emballasje skal rapporteres?
Hvilken rolle har jeg?
Hva er vederlag?