Eiere og styret

Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene for emballasje. Det vil si Sirkel Glass AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.

Styret i Grønt Punkt Norge AS

Thomas Weihe, Dagligvareleverandørenes forening - DLF (Styreleder)
Jens Olav Flekke, Dagligvarehandelens Miljøforum (Nestleder)

Elias Eriksen, Industriplast AS
Nina Iversen, GlommaPapp AS
Frank Lein, Vinmonopolet AS
Bjarte Grostøl, Asko Norge AS

Eiere

Norsk Returkartong

Norsk Returkartong AS eies av pakkere og fyllere (1/3), emballasjeprodusentene (1/3) og detaljhandelen (1/3).

Thomas Weihe, DLF (styreleder)
Jens Olav Flekke, Dagligvarehandelens Miljøforum (nestleder)

Knut Lutnæs, Coop Norge Handel AS
Caroline Weedon Heide, NHO Mat og Drikke
Gert Wallem, Elopak AS
Kristian Jørum, Tetra Pak AS 
Bjørn Strøm, Tine SA
Terje Sletnes, NHO Mat og Drikke
Morten Grønn, Å&R Carton AS
Gert Stensgaard
, Schur Pack Norway AS

Plastretur

Plastretur AS eies av pakkere og fyllere (1/3), emballasjeprodusentene (1/3) og detaljhandelen (1/3).

Elias Eriksen, Industriplast AS (styreleder)
Jens Olav Flekke, DMF (nestleder)

Terje Sletnes, NHO Mat og Drikke
Thomas Weihe, DLF
Rune Thoralfsson, Norsk Industri
Bjarte Grostøl, ASKO

Sirkel Glass

Sirkel Glass AS eies av Dagligvareleverandørenes Servicekontor (DLS), Konservesfrabrikkenes Landsforening, Ardagh Glass Moss AS, Bryggeri- og Drikkevareforeningens Servicekontor AS og AS Vinmonopolet.

Frank Lein, Vinmonopolet AS (Styreleder)

Nils Kristian Nersten, Orkla ASA
Helge Hasselgård, DLF
Kim Holmberg Hansen, Ardagh Glass Moss AS
Lars Aarflot, Ringnes AS

Norsk Metallgjenvinning

Norsk Metallgjenvinning AS eies av Dagligvarehandelens Miljøforum, Emballator Ulricehamns Bleck AB, Dagligvareleverandørenes servicekontor, NHO Mat og Drikke, Maling & Lakkindustriens forbund, Nortura SA og Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund.

Bjarte E. Grostøl, Asko Norge AS (Styreleder)

Trond Kristiansen, Emballator AB
John Ole Skeide, DLF
Per Egil Salicath, Sherwin-Williams AS
Petter Haas Brubakk, NHO Mat & Drikke
Jens Olav Flekke, DMF

Terje Sletnes, NHO Mat & Drikke (varamedlem)
Knut Lutnæs, Coop Norge Handel AS (varamedlem)

Norsk Resy

Norsk Resy AS eies av Glomma Papp AS, Smurfit Kappa Norge AS, VPK Packaging AS, Smurfit Kappa Rena AS, Ranheim Paper & Board AS, Dagligvarehandelens Miljøforum AS, Dagligvareleverandørenes Servicekontor, NHO Mat og Drikke.

Nina Iversen,Glomma Papp AS (styreleder)
Wenche Ravlo, Smurfit Kappa Norge AS  (nestleder)

Thomas Weihe, DLF
Bjarte Grostøl, Asko Norge AS  
Ørjan Knutzen, Ranheim Paper & Board AS 

Ruth Nilsen, Glomma Papp AS (varamedlem)
Johnny Scarlett, Smurfit Kappa Norge AS (varamedlem)
Caroline L. Weedon Heide, NHO Mat og Drikke (varamedlem)
Jens Olav Flekke, Dagligvarehandelens Miljøforum (varamedlem)
Brynjar Svarstad, Ranheim Paper & Board AS (varamedlem)

Treretur

Treretur AS fikk godkjennelse av Miljødirektoratet i slutten av 2021, og startet opp virksomheten i 2022. Det eies og driftes i dag av Grønt Punkt Norge. 

Thomas Weihe, DLF (styreleder)

Jens Olav Flekke, Dagligvarehandelens Miljøforum
Heidi Finstad, Treindustrien
Bjarte Grostøl, Asko Norge AS