Generisk bakgrunnsbilde

Så enkelt blir du medlem

Innmeldingsguiden hjelper deg med å finne hvilket medlemskap din bedrift skal ha.

 

 

Medlemskap

Det er to typer medlemmer i Grønt Punkt:

Standardmedlemmer er bedrifter som bruker emballasje, det vil si produsenter og importører av varer med emballasje eller tomemballasje. Fra 01.01.2018 er bedrifter som bruker mindre enn 1.000 kg for minst ett emballasjemateriale fritatt for medlemskap.

Kontrollmedlemmer er bedrifter og offentlige virksomheter som gjør innkjøp fra norske vareleverandører. De bidrar til at disse vareleverandørene blir medlem.

Bedrifter og kommuner som arbeider med innsamling og gjenvinning er også en del av Grønt Punkt. Mens medlemmene tar produsentansvar for emballasjen ved å finansiere returordningene, sørger innsamlere og gjenvinnere for at emballasjen faktisk blir resirkulert.

Rapportering og regler

Få bedre innsikt i rapportering og regler.

Les mer

Vil du bli medlem?

Innmeldingsguiden hjelper deg å finne rett medlemskap. Tre enkle steg og vi finner hvilke avtaler din bedrift skal ha.