Storsekk 64Px

PP-sekker

PP-sekker

PP-sekk er en sterk og praktisk emballasje som er mye brukt i landbruket. Den brukes også i oppdrettsnæringen, til import av næringsmidler, i bergverksvirksomhet, prosessindustri og anleggsvirksomhet.

PP-sekker er en vevd plastsekk, som ikke er elastisk, og er som regel hvit og rommer én til to kubikkmeter. Sekken består ofte av en inner- og yttersekk.

PP-sekker egner seg godt til gjenvinning. 

Storsekk
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som PP-sekk

Kildesortering av PP-sekker

PP-sekken er stor og hvit, og enkel å sortere fra annen plast. Den veier også mye sammenlignet med andre plasttyper, og er derfor lønnsom å få ut av restavfallet.

Dette kjennetegner PP-sekken: 

  • Den er som regel hvit og stor.

  • Plasten er tydelig vevet av mange tynne tråder

  • Sekken lukter svovel ved«svi-testen» (tenne på og raskt blåse ut).

  • Den finnes også som presenning og annen «flak-plast». Ikke alle disse produktene er med i Plastretur-avtalen.

Her er noen tips til kildesortering:

  • Sorter PP-sekker for seg.

  • Sørg for at sekkene er tomme for jord, sand og annen forurensning. Vreng og rist dem gjerne før sortering.

  • Ikke skill inner- og yttersekk.

  • Legg gjerne flere PP-sekker oppi en annen.

Gpn Avfallsveileder Gjennomfoering 3 Min
Avfallsguiden 🚮

Avfallsguiden kan hjelpe deg til å oppnå lavere miljøbelastninger og reduserte kostnader. 

Gå til avfallsguiden

Innsamling

Alle innsamlere med Plastretur-avtale for denne fraksjonen skal ta i mot PP-sekk gratis, når den leveres ferdig sortert.

Sekken skal være tom uten forurensninger som jord, stein, andre plasttyper, avfall, fôrrester, korn, vann og is.

PP-sekkene bør presses i baller for å sørge for mest mulig effektiv og miljøvennlig transport og håndtering. Plastretur-avtalen innebærer at innsamler får økonomisk støtte per tonn sekk som leveres til materialgjenvinning.

Slik gjenvinnes PP-sekker

PP-sekken er en enkel plasttype å materialgjenvinne. Når sekken er samlet inn, sortert og presset, sendes den til materialgjenvinning.

  • Sekken kvernes, vaskes og tørkes før den smeltes om i en ekstruder og ender som regranulat.

  • Regranulat blir brukt i produksjon av ny plast.

Hva blir det til?

PP-granulat brukes til nye produkter som møbler, verktøykasser, kildesorteringsbokser, blomsterpotter, fluesmekkere, avstandsstag til anleggsbransjen, gulvplater og mye mer.

Tall og resultater for 2021

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra næringsliv

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

50.727 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

45,9 %

23.302 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

17,5 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

37,9 %

19.232 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.