Forpliktelser som innsamler av næringslivsplast

Gjennom avtalen med Plastretur er du blant annet forpliktet til: 

 • Å ta i mot de typene plastemballasje som er krysset av for i næringsavtalen gratis.
 • Å aktivt tilby kildesortering av plastemballasje til alle kunder som har plastemballasje gjennom markedsføring.
 • Å tilby god merking av oppsamlingsenhetene.
 • Å informere om kildesortering av plastemballasje på egne nettsider. 
 • Å fakturere og rapportere riktig via «Min side» hver 15. i måneden. 
 • Å bruke gule ID-lapper

 

Nettportal

På Plastretur sin nettportal rapporterer du plastemballasje sendt til gjenvinning. Her skal det også ligge oppdatert kontaktinformasjon.

Revisjoner

Hvert år gjennomfører Plastretur revisjoner hos utvalgte innsamlere i næringslivet. Hovedhensikten er å sikre at næringsavtalen overholdes og kontrollere at rapporteringen er riktig. I tillegg er det viktig med dialog med innsamlere for å videreutvikle og forbedre innsamlingsløsningen de tilbyr sine kunder.

Under revisjonene vurderer Plastretur om det er grunnlag for avvik, anmerkninger eller forbedringsforslag.

 • Avvik er mangelfull oppfylling av kravene i avtalen. Innsamler plikter seg å rette dette så fort det er praktisk mulig.
 • Anmerkninger er forhold som ikke vurderes som brudd på avtalen, men som kan utvikle seg til det.
 • Forbedringsforslagene skal bidra til utvikling og forbedring, og er knyttet opp mot anmerkninger og avvik.

Krav til sporbarhet

Plastretur jobber kontinuerlig for å forbedre sporbarheten av emballasjestrømmene. Det er viktig at plastemballasje fra norske innsamlere som mottar støtte fra Grønt Punkt Norge-systemet, følger nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser.

Det forventes også enda strengere krav til dette fra både norske myndigheter og EU, i tiden som kommer.

Tradere og materialgjenvinnere

Plastretur har innført en streng godkjenningsordning for tradere og materialgjenvinnere. Dette er viktig for å ivareta sporbarhet av emballasjen som sendes til materialgjenvinning, og er også en trygghet for våre innsamlere.

Det er bare aktører som ikke er EuCertPlast-sertifisert som må gjennom en utvidet godkjenningsprosess. Blir aktøren godkjent er det kun som nedstrømsløsning for innsamleren som har søkt.

EuCertPlast-sertifisering

Tradere og materialgjenvinnere som har EuCertPlast- eller RecyClass-sertifisering er forhåndsgodkjente avsetningskanaler.

Oversikt over EuCertPlast-godkjente gjenvinnere

Oversikt over RecyClass-godkjente gjenvinnere

For å sikre sporbarhet krever Plastretur: 

 • Rapportering fra innsamler på hvert lass som sendes til materialgjenvinning. Rapporteringen skal inneholde dato, transport (fra/til), fraksjon og tonn. 

 • Alle baller skal merkes med gule ID-lapper. 

 • Egen godkjenning av tradere og materialgjenvinnere. Sporbarhet og sluttdestinasjon er viktig. 

Har du spørsmål?

Are Magnus Adolfsen GPN 00294 Foto Beathe Schieldrop

Are Magnus Adolfsen

Prosjektleder næringsliv i Plastretur

Rapportering

All plastemballasje som sendes til materialgjenvinning skal rapporteres. Rapporten skal inneholde: 

 • Antall tonn sendt til gjenvinning og som ble godkjent av mottaker.
 • Fraksjon.
 • Dato sendt til gjenvinning.
 • Navn på trader eller gjenvinner. 

Rapporteringen gir grunnlag for den månedlige fakturaen som må sendes for å motta godtgjørelsen. Rapporteringen legger også grunnlaget for rapporteringen til myndighetene.

Rapporter på «Min side»