Forpliktelser som innsamler av næringslivsplast

Gjennom avtalen med Plastretur er du blant annet forpliktet til: 

 • Å ta i mot de typene plastemballasje som er krysset av for i næringsavtalen gratis.
 • Å aktivt tilby kildesortering av plastemballasje til alle kunder som har plastemballasje gjennom markedsføring.
 • Å tilby god merking av oppsamlingsenhetene.
 • Å informere om kildesortering av plastemballasje på egne nettsider. 
 • Å fakturere og rapportere riktig via «Min side» hver 15. i måneden. 
 • Å bruke gule ID-lapper

Din signerte næringsavtale ligger på «Rapportweb».

Rapportweb

På «Rapportweb» rapporterer du plastemballasje sendt til gjenvinning. Her skal det også ligge oppdatert kontaktinformasjon.

Revisjoner

Hvert år gjennomfører Plastretur revisjoner hos utvalgte innsamlere i næringslivet. Hovedhensikten er å sikre at næringsavtalen overholdes og kontrollere at rapporteringen er riktig. I tillegg er det viktig med dialog med innsamlere for å videreutvikle og forbedre innsamlingsløsningen de tilbyr sine kunder.

Under revisjonene vurderer Plastretur om det er grunnlag for avvik, anmerkninger eller forbedringsforslag.

 • Avvik er mangelfull oppfylling av kravene i avtalen. Innsamler plikter seg å rette dette så fort det er praktisk mulig.
 • Anmerkninger er forhold som ikke vurderes som brudd på avtalen, men som kan utvikle seg til det.
 • Forbedringsforslagene skal bidra til utvikling og forbedring, og er knyttet opp mot anmerkninger og avvik.

Krav til sporbarhet

Plastretur jobber kontinuerlig for å forbedre sporbarheten av emballasjestrømmene. Det er viktig at plastemballasje fra norske innsamlere som mottar støtte fra Grønt Punkt Norge-systemet, følger nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser.

Det forventes også enda strengere krav til dette fra både norske myndigheter og EU, i tiden som kommer.

Tradere og materialgjenvinnere

Plastretur har innført en streng godkjenningsordning for tradere og materialgjenvinnere. Dette er viktig for å ivareta sporbarhet av emballasjen som sendes til materialgjenvinning, og er også en trygghet for våre innsamlere.

Det er bare aktører som ikke er EuCertPlast-sertifisert som må gjennom en utvidet godkjenningsprosess. Blir aktøren godkjent er det kun som nedstrømsløsning for innsamleren som har søkt.

EuCertPlast-sertifisering

Tradere og materialgjenvinnere som har EuCertPlast- eller RecyClass-sertifisering er forhåndsgodkjente avsetningskanaler.

Oversikt over EuCertPlast-godkjente gjenvinnere

Oversikt over RecyClass-godkjente gjenvinnere

For å sikre sporbarhet krever Plastretur: 

 • Rapportering fra innsamler på hvert lass som sendes til materialgjenvinning. Rapporteringen skal inneholde dato, transport (fra/til), fraksjon og tonn. 

 • Alle baller skal merkes med gule ID-lapper. 

 • Egen godkjenning av tradere og materialgjenvinnere. Sporbarhet og sluttdestinasjon er viktig. 

Har du spørsmål?

Are Magnus Adolfsen GPN 00294 Foto Beathe Schieldrop

Are Magnus Adolfsen

Prosjektleder næringsliv i Plastretur

Rapportering

All plastemballasje som sendes til materialgjenvinning skal rapporteres. Rapporten skal inneholde: 

 • Antall tonn sendt til gjenvinning og som ble godkjent av mottaker.
 • Fraksjon.
 • Dato sendt til gjenvinning.
 • Navn på trader eller gjenvinner. 

Rapporteringen gir grunnlag for den månedlige fakturaen som må sendes for å motta godtgjørelsen. Rapporteringen legger også grunnlaget for rapporteringen til myndighetene.

Rapporter på «Rapportweb»