Plastfolie 64Px

Laminater og PP-folie

Laminater og PP-folie

Et laminat er emballasje som er sammensatt av flere forskjellige typer plast, for å skape egenskaper som er nødvendig for å beskytte produktet det emballerer. Hvor mange lag plast et laminat inneholder, og hvilke typer plast som brukes varierer fra emballasje til emballasje.

PP-folien gjenkjennes ved at den knitrer og kan revne lettere enn annen folie.

Plastfolie
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som folie

Kildesortering av laminater og PP-folie

Det kan være vanskelig å skille folie og laminater fra hverandre før det kildesorteres. For å være sikker kan det være aktuelt å ta kontakt med vareleverandøren for å få en riktig beskrivelse av emballasjen.

Her er noen tips til kildesortering:

  • Sørg for nok avfallsbeholdere og gjør dem lett tilgjengelig.

  • Merk avfallsbeholderne tydelig, med riktig plasttype.

  • Bruk transparente og perforerte sekker til å samle inn folien.

Gpn Avfallsveileder Gjennomfoering 3 Min
Avfallsguiden 🚮

Avfallsguiden kan hjelpe deg med å oppnå lavere miljøbelastning og reduserte kostnader. 

Gå til avfallsguiden

Innsamling

Alle innsamlere med Plastretur-avtale for denne fraksjonen, skal ta i mot laminater og PP-folie gratis, når den leveres ferdig sortert.

Folien skal være fri for forurensninger som jord, stein, andre plasttyper, avfall, vann og is.

Folien bør presses i baller for å sørge for mest mulig effektiv og miljøvennlig transport og håndtering. Plastretur-avtalen innebærer at innsamler får en økonomisk støtte per tonn folie som leveres til materialgjenvinning.

Slik gjenvinnes laminater

Med dagens gjenvinningsteknologi finnes det ikke gode metoder for å skille de ulike lagene i et laminat for materialgjenvinning. Det beste er å gjenvinne laminatet som en helhet, ved å kverne det, smelte det og lage palleklosser og lignende produkter av regranulatet.

Fordi de ulike lagene inneholder ulike plasttyper med forskjellige kvaliteter, får granulatet litt dårligere kvalitet.

En liten andel laminat kan imidlertid følge ordinær folie til gjenvinning, men det avhenger av utstyr hos den enkelte gjenvinneren.

Slik gjenvinnes folie

  • Folien blir først sortert maskinelt eller manuelt. Her fjernes fremmedlegemer, forurensninger og andre plasttyper.

  • Det blir sortert etter ønskede kvaliteter som klar, hvit eller farget.

    Folien kvernes, vaskes og tørkes før den smeltes om i en ekstruder og ender som regranulat.

  • Regranulat blir bruk i produksjon av ny plast.

Hva blir det til?

Brukt laminat blir stort sett til palleklosser, mens PP-folie kan også bli til ny PP-folie.

Tall og resultater for 2021

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra næringsliv

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

50.727 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

45,9 %

23.302 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

17,5 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

37,9 %

19.232 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.