Papp 64Px

Bølgepapp - brunt papir

Bølgepapp - brunt papir

Bølgepapp er esker med bølget kjerne. De finnes i ulike størrelser, men blir hovedsakelig brukt som transportemballasje. Derfor havner også veldig mye i butikk eller i andre deler av næringslivet.

Butikkene og næringslivet tar selv hånd om emballasjeavfallet, som regel gjennom en avtale med en privat innsamler.

 

Papp
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som papp

Dette skal i Norsk Resy-systemet

  • brunt papir - hovedsakelig bølge- og massivpapp

Kildesortering av bølgepapp

Større esker i bølgepapp utgjør ofte mye volum. Bedrifter og butikker som har store mengder bølgepapp har derfor ofte egne presser.  

Her er noen tips til kildesortering:

  • Sørg for at esken er helt tom og tørr.

  • Riv gjerne av tape eller annen plast som er enkel å fjerne.

  • Brett den sammen, eller komprimer den i en presse.

  • Sørg for at bølgepappen oppbevares på et tørt sted.

Gpn Avfallsveileder Gjennomfoering 3 Min
Avfallsguiden 🚮

Avfallsguiden kan hjelpe deg til å oppnå lavere miljøbelastninger og reduserte kostnader. 

Gå til avfallsguiden

Innsamling

Emballasjeavfall av bølgepapp eller kraftpapir som oppstår i næringslivet, blir hentet av en privat innsamler. Om pappen ikke allerede er presset sammen, blir den det på mottaksstedet, før det blir solgt til en papirfabrikk i Norge eller utlandet.  

Brun returfiber er en verdifull og etterspurt råvare. 

Slik gjenvinnes bølgepapp

  • Bølgepapp gjenvinnes ved bølgepappfabrikker.
  • Her blir pappen blandet med varmt vann i en maskin som kalles pulper.
  • Nå er det en fibersuppe som går videre inn i papirmaskinen. Her dampes pappen og presses i flere trinn for å få ut alt vannet.
  • Deler av fibermassen brettes i bølger og blir «fluting», som er bølgene i bølgepappen. Resten av fibermassen presses på rull og blir «liner», som er inn- og utside på bølgepappen. Slik blir bølgepappen gjenvunnet til ny bølgepapp.

Hva blir det til?

På papirfabrikkene blir bølgepappen til ny papp som brukes i produksjonen av ny bølgepapp, hylser fryseemballasje eller laminatpapir til bygningsplater.