Plastemballasje 64Px

Hardplast – Farlige stoffer

Hardplast – farlige stoffer

Hardplast er en vanlig emballasje for produkter som inneholder farlige stoffer. Emballasje for kjemikalier og farlige stoffer inkluderer også emballasje for smøreolje og andre produkter som ikke er merkepliktig, men som likevel blir klassifisert som farlig når det blir avfall.

Drypptørr og tom emballasje for kjemikalier og farlige stoffer, inngår i den vanlige returordningen for emballasje, selv om produktene klassifiseres som farlig avfall. Det gjelder emballasje som er merket: helsefare, miljøfare eller etsende, kronisk helsefare, brannfarlig med signalord advarsel.

Plastemballasje
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som hardplast

Dette skal i Plastretur-systemet

All drypptørr og tom hardplastemballasje som er merket: 

Dette skal ikke i Plastretur-systemet

Emballasje som er merket:

Her er noen tips til kildesortering:

 • Sørg for at innsamler har nødvendig tillatelse til å håndtere farlig avfall.

 • Sørg for nok avfallsbeholdere og gjør dem lett tilgjengelig.

 • Merk avfallsbeholderne tydelig, med riktig plasttype.

 • Sørg for at emballasje som har inneholdt farlige stoffer er tom og drypptørr.

 • Spann bør stables på paller.

 • Korker på flasker bør skrues av.

Gpn Avfallsveileder Gjennomfoering 3 Min
Avfallsguiden 🚮

Her kan du få konkrete råd om avfallshåndtering i din bedrift. Avfallsguiden kan hjelpe deg med å oppnå lavere miljøbelastning og reduserte kostnader. 

Gå til avfallsguiden

Innsamling

Alle innsamlere som skal håndtere farlig avfall må ha tillatelse fra miljømyndighetene. Innsamlere med Plastretur-avtale for denne fraksjonen, skal ta i mot hardplast-emballasje gratis, når den leveres ferdig sortert. Dette er en voluminøs plastfraksjon som krever en del behandling, men den er veldig verdifull om den behandles korrekt.

Det er spesielt viktig at hardplasten er tom, drypptørr og uten forurensninger når den har inneholdt farlig avfall. Plastretur-avtalen innebærer at innsamler får økonomisk støtte per tonn hardplast som leveres til materialgjenvinning.

Tips til håndtering av hardplast – farlige stoffer:

 • Produktrester må tømmes og behandles forskriftsmessig.

 • Bestem kvaliteten som skal leveres til materialgjenvinning. Ensartet sortering gir høyere pris.

 • Oljekanner og lignende skal leveres separat til energiutnyttelse. Ta kontakt og gjør avtale med forbrenningsanlegg.

 • Flasker og kanner presses i baller, komprimeres i skruekomprimator eller kvernes etter avtale med gjenvinner.

 • Oljekanner og lignende transporteres videre på forsvarlig måte. Bør leveres i tette, klare, sterke sekker, eventuelt løst i tette containere

Slik gjenvinnes hardplast

 • Når hardplasten er samlet inn, blir den ofte sortert i de ulike kvalitetene PP, HDPE, PET og PS før det transporteres til gjenvinner.

 • Hardplasten blir sortert maskinelt eller manuelt. Her fjernes fremmedlegemer, forurensninger og andre plasttyper.

 • Hardplasten kvernes, vaskes og tørkes før den smeltes om i en ekstruder og ender som regranulat.

 • Regranulatet blir brukt i produksjon av ny plast.

Hva blir det til?

Gjenvunnet hardplast-emballasje brukes blant annet til produksjon av leker, diverse avstandsklosser til anleggsbransjen, verktøykasser, paller, avfallsbeholdere, rør, bøtter og møbler.

Tall og resultater for 2021

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra næringsliv

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

50.727 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

45,9 %

23.302 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

17,5 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

37,9 %

19.232 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.