Plastemballasje 64Px

Hardplast

Hardplast

Veldig mange produkter som brukes i næringslivet har emballasje i hardplast. Hardplasten er fast og solid, noe som gjør den godt egnet til å beskytte blant annet flytende innhold.

Det finnes flere typer hardplastemballasje laget i ulike plasttyper som HDPE, PP, PS eller PET.

Hardplast i næringslivet egner seg svært godt til materialgjenvinning. Den er derfor ettertraktet av gjenvinnere og gir god kvalitet som råvare.

Plastemballasje
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som hardplast

Dette skal i Plastretur-systemet

 • plantebrett og potter

 • spann, brett og hylser

 • plastflasker, kanner og spann merket med faresymboler, som er drypptørre og tomme

Dette skal ikke i Plastretur-systemet

 • avgiftsbelagt drikkevareemballasje med pant

 • produkter i plast (hagemøbler, bildeler, bygningsmaterialer, leker, produksjonsspill og lignende)

 • emballasje merket med følgende faresymboler: Akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, kronisk helsefare, brannfarlig

Kildesortering av hardplast

Hardplast-emballasje fra næringslivet er enkelt å kildesortere og de ulike plasttypene kan stort sett samles inn samlet. Det er innsamleren som bestemmer om hardplasten skal leveres samlet eller sortert i plasttyper.

Hardplasten utgjør ofte mye volum og lav vekt, og det kan derfor være mye å spare på å få den ut av restavfallet.

Her er noen tips til kildesortering:

 • Sørg for nok avfallsbeholdere og gjør dem lett tilgjengelig.

 • Merk avfallsbeholderne tydelig, med riktig plasttype.

 • Spann og brett bør stables på paller.

 • Korker på flasker skal skrues av.

 • Sørg for at emballasje som har inneholdt farlige stoffer er tom og drypptørr.

 • Innsamler må ha nødvendig tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Gpn Avfallsveileder Gjennomfoering 3 Min
Avfallsguiden 🚮

Her kan du få konkrete råd om avfallshåndtering i din bedrift. Avfallsguiden kan hjelpe deg til å oppnå lavere miljøbelastninger og reduserte kostnader. 

Gå til avfallsguiden

Innsamling

Alle innsamlere med Plastretur-avtale for denne fraksjonen, skal ta i mot hardplast-emballasje gratis, når den leveres ferdig sortert. Dette er en voluminøs plastfraksjon som krever en del behandling, men den er verdifull om den behandles riktig og leveres drypptørr og tom, sortert i ulike plastkvaliteter.

Hardplasten skal være tom og drypptørr og uten forurensninger som jord, avfall, vann og lignende. Plasten må eventuelt ettersorteres i ulike kvaliteter før den videreselges. Leveringsvilkår og priser avtaler innsamler selv med gjenvinner. Plastretur-avtalen innebærer at innsamler får økonomisk støtte per tonn hardplast som leveres til materialgjenvinning.

Tips til håndtering av hardplast:

 • Sjekk emballasje med høy egenvekt eller mye synlig søl for rester av farlig avfall.

 • Produktrester må tømmes og behandles forskriftsmessig.

 • Bestem kvaliteten som skal leveres til materialgjenvinning. Ensartet sortering gir høyere pris.

 • Oljekanner og lignende skal leveres separat til energiutnyttelse. Ta kontakt og gjør avtale med forbrenningsanlegg.

 • Flasker og kanner presses i baller, komprimeres i skruekomprimator eller kvernes etter avtale med gjenvinner.

 • Oljekanner og lignende transporteres videre på forsvarlig måte. Bør leveres i tette, klare, sterke sekker, eventuelt løst i tette containere

Slik gjenvinnes hardplast

Hardplast har en god etterspørsel i markedet, spesielt hvis den leveres ferdig sortert i ulike plastkvaliteter.

 • Når hardplasten er samlet inn, blir den ofte sortert i de ulike kvalitetene PP, HDPE, PET og PS før det transporteres til gjenvinner.

 • Hardplasten blir sortert maskinelt eller manuelt. Her fjernes fremmedlegemer, forurensninger og andre plasttyper.

 • Hardplasten kvernes, vaskes og tørkes før den smeltes om i en ekstruder og ender som regranulat.

 • Regranulatet blir brukt i produksjon av ny plast.

Hva blir det til?

Gjenvunnet hardplast-emballasje brukes blant annet til produksjon av leker, diverse avstandsklosser til anleggsbransjen, verktøykasser, paller, avfallsbeholdere, rør, bøtter og møbler.

Tall og resultater for 2021

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra næringsliv

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

50.727 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

45,9 %

23.302 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

17,5 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

37,9 %

19.232 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.