EPS 64Px

EPS

EPS (ekspandert polysteren)

EPS er forkortelse for ekspandert Polystyren og kalles på folkemunne ofte for Isopor ®. Emballasjen er veldig lett og volumiøs og består av cirka 98 prosent luft. EPS er en populær emballasje både innenfor privathandel og industri. I næringslivet blir den hovedsakelig brukt som emballasje til fiskekasser i fiskeindustrien, men den brukes også som formstøpt transportbeskyttelse for elektronikkprodukter og møbler.

EPS er veldig godt egnet til materialgjenvinning.

EPS
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som EPS

Dette skal ikke i Plastretur-systemet

EPS brukes også som isolasjon i bygg og anleggsbransjen, og som grunnmurselementer. Dette er ikke emballasje og inngår derfor ikke i Plastretur sitt retursystem.

Kildesortering av EPS

EPS er enkelt å kildesortere, og på grunn av sitt store volum og lave vekt er det en stor fordel å sortere det ut av restavfallet og dermed redusere kostnadene.

EPS kjennetegnes ved at den er hvit, formstøpt og tørr å ta på. I tillegg knekker den lett om man vrir den. 

Her er noen tips til kildesortering:

 • Sett opp nok avfallsbeholdere for EPS der varene pakkes ut.

 • Merk avfallsbeholderne tydelig med EPS-merket.

 • Avfallsbeholderne bør ha sekker på 400 til 800 liter på grunn av volumet.

 • Sørg for at emballasjen er helt tom før den sorteres

Gpn Avfallsveileder Gjennomfoering 3 Min
Avfallsguiden 🚮

Avfallsguiden kan hjelpe deg med å oppnå lavere miljøbelastning og reduserte kostnader. 

Gå til avfallsguiden

Innsamling

Alle innsamlere med Plastretur-avtale for denne fraksjonen, skal ta i mot EPS-emballasje gratis, når den leveres ferdig sortert. EPS er en krevende fraksjon å håndtere og samle inn. 

Det er alltid en fordel å komprimere EPS før transport. Et vogntog med EPS veier rundt 1,5 tonn når den er ukomprimert og rundt 18 til 20 tonn når den er komprimert. Emballasjen bør derfor komprimeres før den sendes til materialgjenvinning. Plastretur-avtalen innebærer at innsamler får økonomisk støtte per tonn EPS som leveres til materialgjenvinning.

Tips til håndtering av EPS:

 • Sekkestativ: For kunder med lite EPS.

 • Container: For kunder med mye EPS.

 • Komprimator: Bør vurderes for kunder med ekstra store mengder.

 • Hentefrekvens tilpasses hvor mye som kildesorteres.

Slik gjenvinnes EPS

EPS egner seg godt til materialgjenvinning, og har god etterspørsel i markedet. Når emballasjen er samlet inn, sortert og komprimert, sendes den til materialgjenvinning.

 • EPS er veldig volumiøs og består av 98% luft. Derfor må den komprimeres før den kan gjenvinnes.
 • Når den er kvernet og komprimert blir den smeltet i en ekstruder til regranulat.
 • Granulatet blir brukt til produksjon av nye plastprodukter.

Hva blir det til?

Gjenvunnet EPS blir brukt til produksjon av blant annet kabelplater, plastprofiler, deksler, skosåler, kleshengere, plantebrett, eller innholdet av saccosekker.

Tall og resultater for 2021

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra næringsliv

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

50.727 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

45,9 %

23.302 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

17,5 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

37,9 %

19.232 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.