Avfallsguiden Planlegging Målsetting Kartlegging Gjennomføring Drift Evaluering

AVFALLSGUIDEN

Bedriftenes guide til sirkulære avfallsløsninger

EU setter nye krav til materialgjenvinning av avfall og ønsker sirkulær økonomi inn i næringslivet. Gulroten for bedriftene er at sirkulære løsninger er lønnsomme! Grønt Punkt Norge vil med denne avfallsguiden gi norske bedrifter konkrete råd som bidrar til lavere miljøbelastninger og reduserte kostnader.

Gi bedriften en ny avfallsløsning som:

  1. Etterlever myndighetenes avfallspolitikk
  2. Er brukervennlig og møter kundenes forventninger til ­ryddighet og ansvarlighet
  3. Styrker virksomhetens omdømme og miljøprofil
  4. Gir økonomisk gevinst

Sirkulære avfallsløsninger

Sirkulære avfallsløsninger er løsninger som er designet for å unngå avfall som ikke kan utnyttes videre. Effektiv og økonomisk ­ressurs­bruk oppnås ved avfallsforebygging, økt ombruk, reparasjon og en høy grad av materialgjenvinning av avfallet.

Gpn Sirkulaere Avfallsloesninger Graf 500

Nye forskrifter

I Norge arbeides det med innføring av forskrifter som pålegger næringslivet å sortere ut plast og matavfall. Ligg i forkant av regelverket – til beste for virksomheten og miljøet! Les mer om forskriftene i linkene nedenfor.

EUs avfallsdirektiv finner du på: europalov.no

Regjeringens melding om grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi finner du på: regjeringen.no

Veikart for avfalls- og gjenvinningsbransjen finner du på: avfallnorge.no

PLANLEGGING

Hvor starter du?

For å sikre en god prosess, er det viktig å starte med kartlegging og analyse av bedriftens avfall. Hvilke avfallstyper har din virksomhet, hvor stor mengde avfall representerer de ulike avfallstypene og hvor i virksomheten produseres det mest avfall?

Skaff deg oversikt og start med å innhente tilgjengelige data

Innhent/skaff

Digitale rapporter om avfalls-håndteringen fra virksomhetens renovatør gir deg innsikt i mengder, pris, sorteringsgrad og tømmefrekvens. Dette er en viktig kilde til rapportering og dokumentasjon.

Lønnsom plukkanalyse

En plukkanalyse sier noe om kvaliteten på avfallet som sorteres ut. Det lønner seg å gjennomføre dette på de ulike avfallstypene for å kunne fastslå kvaliteten på kildesorteringen og om det er flere avfallstyper som burde vært sortert ut. Her er det penger å spare!

Observasjon og stikkprøver

Ta en runde i virksomheten og observér; se hvor avfallet oppstår, hvordan beholderne og utstyret fungerer og sjekk kvaliteten på det sorterte ­avfallet ved å ta ­stikk­prøver.

Notér ned kostnader

Gå gjennom fakturaer fra renovatøren. Hva har dere betalt for henting og behandling av de ulike avfallstypene? Prisene varierer avhengig av avfallstype og kvaliteten på det dere sorterer ut. Noe får dere betalt for å levere, annet må dere betale for.

Undersøk bruker­vennligheten

Hvilke erfaringer har brukerne med dagens avfallsløsning? Gjennomfør en enkel brukerundersøkelse og ta med deg deres synspunkter inn i planleggingen.

God logistikk

De fysiske forutsetningene til virksomheten legger føringer for avfallshåndteringen. For å få en god avfallslogistikk må du kartlegge avstander, antall oppsamlingsplasser, lagringskapasitet inne og ute og se hvilke føringer utformingen av bygget gir for avfallsløsningen.

Tips

Velg én dedikert person som har ansvar for alle ledd i avfallshåndteringen.

Gpn Avfallsveileder Planlegging 1 Min

MÅLSETTING

Sett konkrete mål for avfallshåndteringen

Når kartleggingen og analysen er ­gjennomført, har du grunnlag for å sette konkrete mål for avfalls­håndteringen. Bruk avfallspyramiden for å se hvor din bedrift kan bidra mest til sirkulær økonomi i praksis.

Avfallsreduksjon

Bedriften bidrar til avfalls­reduksjon ved å redusere forbruket, ­kaste mindre, satse på ombruk og ­for­lenge ­levetiden på produktene som kjøpes inn.

Reduser matsvinnet

En plukkanalyse av matavfallet forteller om det kastes mat som kunne vært spist, hvor stort ­matsvinnet er og hvor i virksomheten matsvinnet oppstår. En plukk­analyse kan indikere hvordan dere bør prioritere å redusere matsvinnet, eller bedre kvaliteten på kildesorteringen.

Bedre kildesortering

Hvis ikke kvaliteten på kildesorteringen er god nok, kan det være at renovatøren nedgraderer sorteringen til restavfall. Det kan gi store utslag på kostnadene knyttet til avfallshåndteringen. For å bedre sorteringen, må virksomheten kommunisere med brukerne av avfallsløsningen. Fortell dem hva utfordringene er, og hvordan de kan bidra til å bedre kvaliteten på kildesorteringen.

Høy grad av materialgjenvinning

Sorterer dere ut flere avfallstyper og sørger for god kvalitet på avfallet som sorteres ut, vil virksomheten øke materialgjenvinningen.

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden illustrerer avfallspolitikken i både Norge og EU. Den hjelper deg i prioriteringen av målene dine, og til å sette i verk målrettede tiltak. Figuren leses fra topp til bunn og målet er at avfallet skal behandles så nær toppen som mulig.

Gpn Avfallsveileder Avfallspyramide 1

Tips

Reduksjon av matsvinn kan gi betydelig gevinst. Gjennomfør en plukkanalyse!

Gpn Avfallsveileder Avfall 1

KARTLEGGING

Kartlegging av avfallstyper

Hva slags virksomhet og hvilke varer og tjenester dere tilbyr, avgjøre hvilke avfallstyper som skal kartlegges for optimal kildesortering.

Oversikt over de mest vanlige avfallstypene

Papp

Papp og Papir

Kontorpapir, papir til makulering,emballasjekartong, drikkekartong og blandet papp, papir og kartong.

Plastemballasje

Plastemballasje

Folie, flasker, kanner, brett, kasser, paller og eps ­(isopor). Panteflasker leveres i egen beholder (sekk fra Infinitum).

Metallemballasje

Glass- og metall­emballasje

Glassflasker, drikkeflasker i metall, syltetøyglass og hermetikk.

Matavfall

Matavfall

Matrester fra kantine, catering, restauranter, food trucks og andre stands med mat.

Elektronikk

Elektronikk-avfall (EE-avfall)

Kasserte elektriske og elektroniske produkter som småelektronikk, tv, pc, ­kabler, lyskilder, batterier.

Trevirke

Trevirke

Kasserte paller og planker.

Farlig Avfall

Farlig avfall

Oljer, lakk, maling, lim, vinyl og kjemikalier med mer.

Restavfall

Restavfall

Alt avfall som ikke er sortert i noen av gruppene over, eller avfall som ikke lar seg gjenvinne.

Tips

Ved å redusere mengden avfall og øke materialgjen­vinningen, reduserer du kostnadene tilavfallsbehandlingen. Kontrollerer du emballasjen nøye, kan bedriften spare betydelige beløp.

Gpn Avfallsveileder Kartlegging 1 Small Min

GJENNOMFØRING

Valg av løsning og utstyr

Når dere har kartlagt og definert mål for bedriftens avfallshåndtering, er det på tide å lage et helhetlig og brukervennlig system.

Spør om hjelp

Både renovatører og utstyrs­leverandører tilbyr utstyr for oppsamling av avfall. Du kan velge mellom en rekke ulike be­holdere, containere, stativer, sekker og poser. Et godt utgangspunkt for å lage en skreddersydd løsning er å snakke med din lokale innsamler eller renovatør som alltid har god oversikt over standardiserte løsninger for ulike bransjer. Finn din nærmeste innsamler på grontpunkt.no.

Valg av utstyr

Avfallet oppstår på ulike områder i virksomheten, og utstyret og rutiner for å samle avfallet må tilpasses både sted, avfallstype og brukere. Se tabellen til under.

Merking av beholdere, containere og annet oppsamlingsutstyr

Det er utarbeidet et standard merkesystem for oppsamlingsutstyr som avfallsbeholdere og contain­ere. God merking bidrar til økt ­synlighet og ­bedre sortering. Merkene kan du laste ned via nettsiden til Loop.

Poser og sekker

Skal du ha poser til matavfallet, er vanlige, tradisjonelle plastposer å foretrekke. ­Bakgrunnen for dette er at i dag ­behandles det meste av mat-avfallet i biogassanlegg. Der tas posene til ­matavfallet ut i forbehandlingen. Disse posene kan rengjøres og material­gjenvinnes. Til oppsamling av plast, benyttes perforerte plastsekker. For ytterligere å bidra til sirkulær ­økonomi i praksis, bør du velge plastsekker ­produsert av resirkulert plast.

Valg av riktig utstyr

Hvor:

Hvor

Avfall:

Avfall

Oppsamling/utstyr:

Oppsamling/utstyr

Hvor:

Arbeidsplass

Avfall:

Kontorpapir

Oppsamling/utstyr:

Pappeske/liten beholder

Hvor:

Produksjonsområde

Avfall:

Bransjerelatert

Oppsamling/utstyr:

Beholdere i størrelse fra 120-1100 liter

Hvor:

Oppsamlingsstasjon, felles-område for medarbeidere

Avfall:

Matavfall, restavfall, plast-og glassemballasje, batterier og panteflasker, papp, papir til makulering (kopirom)

Oppsamling/utstyr:

Beholdere på hjul/spesialutformede beholdere. Sekkestativ og plastsekker til plastemballasje. Makuleringsmaskin og låsbar beholder

Hvor:

Kundeområde

Avfall:

Restavfall, matavfall, flasker

Oppsamling/utstyr:

Beholdere på hjul/pesialutformede beholdere

Hvor:

I butikkene – retursystemer for kunder

Avfall:

Elektronisk avfall som lyspærer, lysstoffrør, batterier, etc

Oppsamling/utstyr:

Kasser, spesialutformede ­beholdere

I tillegg er det lurt å ha søppeltraller for enklere rydding på området.

Tips

Husk å bestille klistremerkene i god tid før du skal ta beholderne i bruk! Bestilles på grontpunkt.no

Gpn Avfallsveileder Gjennomfoering 1 Small Min

Miljøstasjon og avfallsrom

På miljøstasjonen eller i avfallsrommet samles alt avfallet fra de ulike stasjonene og det legges til rette for mottak av øvrig avfall fra virksomheten. Hva slags utstyr du bør velge kommer an på hva slags virksomhet du har, hvor stor den er, hvor store mengder avfall dere har, tømmefrekvens, avfallstyper og mengder.

Utstyr til avfallsrommet

AVFALL:

AVFALL

OPPSAMLING/UTSTYR:

OPPSAMLING/UTSTYR

AVFALL:

Plastemballasje

OPPSAMLING/UTSTYR:

Samles i perforerte sekker Sekkestativer og plastsekker Komprimator ved store mengder eller en presse til plastfolie

AVFALL:

Papp og papir

OPPSAMLING/UTSTYR:

Beholdere i størrelse fra 120 – 1100 liter (120, 240, 360, 660 og 1000 eller 1100 liter) med hjul Lukket container Komprimator ved store mengder papp Presse til papp

AVFALL:

Elektronisk avfall

OPPSAMLING/UTSTYR:

Pallekarmer og bur. Større beholdere

AVFALL:

Glass- og metallemballasje

OPPSAMLING/UTSTYR:

Beholdere på hjul i størrelse fra 120 – 1100 liter

AVFALL:

Matavfall

OPPSAMLING/UTSTYR:

Beholdere på hjul i størrelse fra 120 – 1100 liter. Kjølerom/kjøleskap/fryser

AVFALL:

Restavfall

OPPSAMLING/UTSTYR:

Beholdere på hjul i størrelse fra 120 – 1100 liter Lukket container Komprimator ved store mengder restavfall

AVFALL:

Treverk Annet jern/metall Møbler (ombruk)

OPPSAMLING/UTSTYR:

Det er knyttet strenge regler for hvordan dette avfallet skal lagres og håndteres, ref Forurensings­loven. Ta kontakt med din renovatør for å finne den beste løsningen for din virksomhet.

AVFALL:

Farlig avfall

OPPSAMLING/UTSTYR:

Det er knyttet strenge regler for hvordan dette avfallet skal lagres og håndteres, ref Forurensings­loven. Ta kontakt med din renovatør for å finne den beste løsningen for din virksomhet.

Tips

Legg til rette for sortering ved ombygginger og opprydding. Unngå å legge alle utrangerte produkter i én container.

Gpn Avfallsveileder Gjennomfoering 2 Small Min

Valg av renovatør

De fleste virksomheter kjøper renovasjons­tjenester fra en total­renovatør som kan håndtere alle typer avfall. Det finnes flere renovatører å velge mellom i hele landet.

Kvalitet

Det er fort gjort å kun se på pris når man skal vurdere renovatør. Det bør være summen av flere faktorer som avgjør valget: Service ­(responstid), råd og veiledning, gode rapporter og avfalls­statistikk, gode nedstrømsløsninger for ­av­fallet som øker utsorterings­graden og materialgjenvinningen, miljøløsninger (for eksempel ­el- kjøretøy) og kostnader. Det som kan virke som små detaljer for en bedrift, kan ha stor positiv virkning for miljøet og ­gjen­vinningsgraden.

Sporbarhet

Etterlevelse i alle ledd er et viktig krav å stille renovatøren for din virksomhet. Sørg for at alt avfallet kan spores, og be om dokumentasjon på hvor og hvordan det behandles.

Planlegg – spar penger og miljø

Kostnaden for henting av avfall kan fort bli høy uten god planlegging. Transportmetoden er knyttet til valgt oppsamlingsutstyr. Dårlig planlegging som gjør at virksomheten må få hentet avfallet på kort varsel eller trenger mer oppsamlingskapasitet enn planlagt, kan øke kostnadene. Har du god plass til å lagre avfallet, kan det redusere tømmefrekvensen og bidra til å redusere kostnadene.

Tips

God kunnskap om virksomhetenens avfall gir deg bedre grunnlag for å bestille riktige tjenester og finne den riktige renovatøren.

Pass på at renovatøren har avtale med Grønt Punkt Norge og er miljøsertifisert.

Gpn Avfallsveileder Renovatoer Min

DRIFT

God organisering, opplæring og kommunikasjon

Etableringen av et nytt avfallsystem i bedriften krever god opplæring og kommunikasjon. For at virksomheten skal lykkes med avfallshåndteringen og oppnå ønsket effekt, må du få brukerne til å slutte opp om avfallsløsningen som er valgt.

Organisering

En suksessfaktor er å gjøre én person ansvarlig for å koordinere hele prosessen med etableringen av et nytt avfallssystem. Det gir vedkommende kjennskap til hele verdikjeden til avfallet.

Renhold

I den daglige bruken er det avgjørende at avfallsløsningen oppleves som ryddig og tiltalende. Lag derfor en plan for jevnlig renhold og vedlikehold av beholdere og avfallsrom.

Opplæring

De ansatte er en viktig del av selve avfallsystemet, og internkommunikasjon rundt bruk av ordningen må prioriteres før du setter i gang. Alle må instrueres i de nye rutinene og vite hvordan de skal bruke avfallsløsningen. Gi med-arbeiderne forståelse for prinsippene i avfallspyramiden, for lover og regler og miljø- og kvalitetsstandarder. En velfungerende avfallsløsning krever at hele bedriften samarbeider– daglig!

Kommunikasjon

Kommunikasjon knyttet til avfallsordningen er avgjørende for å lykkes. Bruk gjerne etablerte arenaer som allmøter eller andre faste samlinger til å kommunisere direkte med brukerne. I tillegg er det viktig at alle som bruker avfallsløsningen får en guide som veileder dem til riktig kildesortering og bruk av avfallsløsningen. Bruk infoskjermer og oppslagstavler, nettsider, sosiale medier, relevante apper, og distribuer guiden på e-post til alle som bruker avfallsløsningen.

Med lett tilgang til god informasjon, gjør du medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder til gode avfallsambassadører. Det er også lettere å lære opp nyansatte når rutinene er nedskrevet.

Tips

Vurder om det er behov for å gjøre informasjonen om avfalllshåndteringen tilgjengelig på flere språk. Dette er spesielt viktig ved merking av beholdere.

Gpn Avfallsveileder Sortering 1 Min

EVALUERING

Oppfølging og forbedring

Evalueringsmøter, bruker­undersøkelser, rapporter og avfallsstatistikk gir grunnlag for intern forbedring og bedriftens miljørapportering.

Revideringer

Jevnlige revideringer av avfalls­løsningen er påkrevet, både ved endringer i lover og forskrifter, men også i bedrifts­interne og markedsmessige forhold. Dette innebærer at avfalls­løsningen til enhver tid er i orden, i henhold til gjeldende regelverk og at den fungerer ut i fra de målene virksomheten har satt for avfallshåndteringen. Samtidig som virksomheten mottar resultater om kildesorteringen fra renovatøren, må det videreformidles til brukerne sammen med informasjon og forbedringsforslag.

Rapportering

Rapportering er nødvendig både i ved kostnadskontroll, dokumentering av miljø­effekter og med hensyn til HMS. De fleste renovatører tilbyr ferdige rapporterings­verktøy som kan utføre denne jobben for deg.

Slik får du gode rapporter

  • Be om jevnlige avfalls­rapporter fra renovatøren for å følge ­utviklingen i utsorteringsgrad og materialgjenvinningsgrad.
  • Ha klart for deg hvilke krav du skal stille til rapporter. Er virksomheten din miljøsertifisert, må du be om å få rapporter tilpasset kravene som stilles i ordningen.

Evalueringsmøter

For å sikre at alle slutter lojalt opp om ordningen, avhold jevnlige ­evalueringsmøter med nøkkel­personer både internt i virksom­heten og med leverandører.

Bruk av spørreundersøkelser

Lytt til tilbakemeldinger fra ­brukerne. Lag gjerne enkle ­spørre­undersøkelser og vurder endringer for å forbedre løsningen.

Tips

Det er god økonomi i en veldrevet avfallsløsning. Bruk derfor tid på evaluering, oppfølging og forbedring.

----------

Kommunisér resultatene av avfalls­håndteringen. Å se at innsatsen gir resultater, er moti­verende og viser at det nytter!

Evaluering Bilde 1