Treemballasje 64Px

Treemballasje

Treemballasje

Treemballasje er blant annet spesialpaller (engangspaller), kabeltromler, trebobiner, trekasser, karmer, europaller og avstivere rundt produkter som møbler og hvitevarer.

Gjenbruks- og gjenvinningssystemet for treemballasje har flere år vært velfungerende, selv om Norges første returselskap for treemballasje, ikke ble opprettet før godkjenningen av Treretur i 2021.

Treemballasje samles inn sammen med annet trevirke og blir gjenvunnet som samlet strøm. 

Trepaller
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som treemballasje

Kildesortering av treemballasje

All treemballasje leveres sammen med annet trevirke på kommunens gjenvinningsstasjon eller til innsamlere som tar i mot trevirke. 

Her er noen tips til kildesortering:

  • Alt trevirke, inkludert treemballasje, bør samles i en egen beholder. 

  • Paller av tre har gode systemer for reparasjon og ombruk. De bør derfor stables separat og leveres til aktører som reparerer og sørger for ombruk.

  • Kabeltromler har gode systemer for reparasjon og ombruk. De bør derfor sorteres som egen fraksjon.

Gpn Avfallsveileder Gjennomfoering 3 Min
Avfallsguiden 🚮

Avfallsguiden kan hjelpe deg til å oppnå lavere miljøbelastninger og reduserte kostnader. 

Gå til avfallsguiden

Innsamling

Treretur har ikke egne avtaler som sørger for et eget innsamlingssystem for treemballasje. Da Treretur ble stiftet i 2021, var det allerede et veletablert system for innsamling og mottak av trevirke hos norske kommuner og private innsamlere.

Treemballasje skal leveres i samme system som for annet trevirke. Enkelte innsamlere skiller mellom ulike typer trevirke som «rent», «hvitt», «B-kvalitet» og «impregnert»

For trepaller og kabeltrommer er det gode løsninger for reparasjon og ombruk. Ta kontakt med Treretur AS for mer informasjon om dette. 

Slik gjenvinnes, repareres og ombrukes treemballasje

Reparasjon og ombruk blir stadig viktigere, og det settes økte krav om dette fra EU og norske myndigheter. Derfor er det viktig å håndtere paller og tromler til slikt formål.

Øvrig treemballasje følger innsamlernes strømmer for trevirke til gjenvinning. Tidligere ble mye trevirke kvernet til flis til energiutnyttelse. Det etableres stadig flere materialgjenvinnere av trevirke i Norge og Skandinavia, foreløpig mest til sponplateproduksjon.

Trereturs formål er å øke strømmer til reparasjon, ombruk og materialgjenvinning. Returselskapet samarbeider derfor med aktører som jobber i samme retning.

Hva blir det til?

Gjenvunnet trevirke har tradisjonelt blitt gjenvunnet til flis for energiutnyttelse. Nå materialgjenvinnes stadig mer, blant annet til sponplater. 

Mange paller og kabeltrommer gjenbrukes flere ganger, før det til slutt sendes til gjenvinning. 

Sporbarhet

Alle returselskapene i Grønt Punkt Norge-systemet er opptatt av sporbarhet. Derfor stilles det strenge krav til alle emballasjestrømmene som går gjennom våre systemer.

For treemballasje innebærer dette at det er krav til rapporteringen fra innsamler, med detaljert mottakssted og fabrikk, slik at vi har full kontroll på hvor treemballasjen materialgjenvinnes. Dette skjer gjennom årlig rapportering av avsetnings-strømmene inn til Treretur.