Plastfolie 64Px

Folie

Folie

Plastfolie er mye brukt i næringslivet. Den er myk og elastisk, med en glatt overflate og kan være farget eller gjennomsiktig. Det finnes flere typer folie, men den vanligste er LDPE-folie, fordi den tåler mye strekking før den revner. PP-folien gjenkjennes ved at den knitrer og revner lett. HDPE-folie ligner på LDPE-folie, men er  stivere og tykkere. Folie brukes blant annet til bæreposer, krympeplast/transportfolie, bobleplast og rundballeplast i landbruket.

Plastfolie er ofte ren og ensartet og egner seg derfor godt til materialgjenvinning. 

Plastfolie
Dette symbolet forteller at emballasjen skal sorteres som folie

Kildesortering av folie

Plastfolie fra næringslivet er enkelt å kildesortere.

Her er noen tips til kildesortering:

  • Sørg for nok avfallsbeholdere og gjør dem lett tilgjengelig.

  • Merk avfallsbeholderne tydelig, med riktig plasttype.

  • Bruk transparente og perforerte sekker til å samle inn folien.

Gpn Avfallsveileder Gjennomfoering 3 Min
Avfallsguiden 🚮

Avfallsguiden kan hjelpe deg med å oppnå lavere miljøbelastning og reduserte kostnader. 

Gå til avfallsguiden

Innsamling

Alle innsamlere med Plastretur-avtale for denne fraksjonen, skal ta i mot folie gratis, når den leveres ferdig sortert. Folien kan sorteres i klar, hvit og farget. Det er innsamleren som bestemmer hvordan den skal sorteres, på bakgrunn av hvilken avtale de har med gjenvinner.

Folien skal være fri for forurensninger som jord, stein, andre plasttyper, avfall, vann og is.

Folien bør presses i baller for å sørge for mest mulig effektiv og miljøvennlig transport og håndtering. Plastretur-avtalen innebærer at innsamler får en økonomisk støtte per tonn folie som leveres til materialgjenvinning.

Ulike folietyper

Før LDPE-, PP-, HDPE-folie og folielaminater sendes til materialgjenvinning, må det avklares med gjenvinner om de tar i mot fraksjonene sammen eller om kvalitene må sorteres fra hverandre.

PP-folie er gjerne en klar, knitrende folie som ikke er tøyelig og derfor lettere revner enn LDPE-folie. HDPE-folie har på overflaten mange av de samme karakteristikker som LDPE-folie, og flere gjenvinnere tar i mot de to kvalitetene sammen. Et laminat er plastfolie sammensatt av flere forskjellige plasttyper for å skape spesielle egenskaper. Sammensetningen gjør materialgjenvinningen vanskeligere og det er ikke alle laminater som kan gjenvinnes.

Slik gjenvinnes folie

Plastfolie har en relativt stabil etterspørsel i markedet, selv når det svinger kraftig for andre plastfraksjoner.

Når folien er samlet inn, sortert og presset, sendes den til materialgjenvinning. ⅔ av all folie fra næring og landbruk gjenvinnes hos Norfolier i Folldal.

  • Folien blir først sortert maskinelt eller manuelt. Her fjernes fremmedlegemer, forurensninger og andre plasttyper.

  • Det blir sortert etter ønskede kvaliteter som klar, hvit eller farget.

  • Folien kvernes, vaskes og tørkes før den smeltes om i en ekstruder og ender som regranulat.

  • Regranulat blir bruk i produksjon av ny plast.

Hva blir det til?

Brukt LDPE-folie blir stort sett gjenvunnet til nye folieprodukter som bæreposer og avfallssekker. HDPE-folie brukes til bøtter, kanner, rør og lignende.

Tall og resultater for 2021

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra næringsliv

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

50.727 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

45,9 %

23.302 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

17,5 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

37,9 %

19.232 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.