Grønt Punkt-symbolet

All emballasje der vederlag er betalt:

Grønt Punkt-symbolet er en kvittering. Vi oppfordrer til å vise at bedriften har tatt miljøansvar for emballasjen gjennom medlemskapet i Grønt Punkt Norge. Dette er positivt for bedriftens omdømme. Grønt Punkt-symbolet skal brukes uten tekst på emballasjen, men Registered trademark ® oppe til høyre. Dette praktiseres likt over hele Europa.

 

Merking sammen med piktogram

Vi anbefaler at Grønt Punkt-symbolet står til venstre for emballasjepiktogrammet med tilhørende riktig tekst.

 

Fargebruk

Grønt Punkt-symbolet trykkes i korrekte grønnfarger, i én farge, eller i negativt sort eller hvitt. Farge er valgfritt så lenge det tas hensyn til kontrast, og at symbolet blir synlig på emballasjen. Den mørkeste pilen skal alltid vende mot høyre.

Størrelse

Anbefalt minste størrelse på Grønt Punkt-symbolet er 10 mm. Grønt Punkt-symbolet inkl. ® og piktogrammet bør ha samme høyde. 

På særlig liten emballasje vil høyden unntaksvis kunne reduseres (minimum 6 mm).

Bruk på andre flater og digitalt

Grønt Punkt-symbolet med ® skal kun brukes på emballasje.

Medlemmer i Grønt Punkt Norge oppfordres til å synliggjøre at de tar miljøansvar for emballasjen ved å bruke Grønt Punkt Norges logo i f.eks. miljørapporter og på sine nettsider sammen med en tekst som tilkjennegir at man tar produsentansvar og lenke som peker til www.grontpunkt.no. Grønt Punkt Norges logo kan lastes ned her https://www.grontpunkt.no/snarveier/nyheter-innsikt/presse/groent-punkt-logo/

Merk! Ved bruk på skjerm må man bruke logofilen med RGB-profil. For å sikre lesbarhet skal Grønt Punkt Norges logo aldri opptre mindre enn 40x40 px. Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.