Toppbanner, plast.png

Emballasjemerket for plastemballasje

Emballasjen skal merkes som plastemballasje hvis den i all hovedsak består av plast. 

Unntak hvor plastemballasje bør merkes som restavfall

  • kombinasjonsfolie av plast og papir, hvor plast utgjør mindre enn 80 prosent
  • kombinasjonsfolie av plast og metall, der metallsjiktet er tykkere enn 5 µm eller ligger synlig på emballasjen *)
  • bionedbrytbar plast
  • større nett som vednett eller juletrenett

Ta kontakt for råd og veiledning rundt merking av emballasje som forbruker kan oppfatte som forvirrende.

Les mer om merking av restavfall her.

All emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved bruk av mest mulig monomaterialer.

Størrelse

Piktogrammet bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

 

Grønt Punkt-symbolet og forklarende tekst

Vi anbefaler at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt-symbolet og en forklarende tekst. Teksten skal stå til høyre, men skal aldri legges inn i selve piktogrammet eller under både Grønt Punkt-symbol og piktogram.

 

Fargebruk

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i riktig lillafarge. 

  • Pantone (print) 7656 C

  • CMYK (print) 50 / 95 / 0 / 0

  • RGB (web) 150 / 30 / 130

  • RAL (folie/skilt) 4008 - Signal Violet

Det kan trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.

Emballasje som består av plast og annet materiale

Plastemballasje skal merkes med flere piktogrammer hvis den består av flere emballasjematerialer som det er enkelt å skille fra hverandre. 

(*) Forbruker har en gjennomgående forståelse av at plastfolie med metallsjikt skal sorteres som restavfall og kan ikke forventes å skille mellom synlig aluminiumsfolie, metalliserte aluminiumsbarrierer og AI i pigmenter, uavhengig av µm. Selv om noen av disse emballasjetypene kan detekteres som plast av NIR-scannere i sorteringsfasen, har emballasjen likevel begrenset faktisk gjenvinnbarhet i gjenvinningsfasen. Vi anbefaler derfor å etterfølge den utbredte oppfatning i befolkningen, og merke kombinasjonsfolier med synlig metallisert barriere som restavfall. Det bidrar til å unngå forvirring hos forbruker og potensiell negativ offentlig oppmerksomhet. Transparent AlOx (metalloksid) kan merkes som plast.

 

Anbefalt minste størrelse:Anbefalt forklarende tekst:


Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:
Emballasje som består av plast og annet materiale, som bør separeres:


Emballasjemerking illustrasjoner, plast.png