Toppbanner, plast.png

Emballasjemerket for plastemballasje

Emballasjen skal merkes som plastemballasje hvis den i all hovedsak består av plast. 

Ved følgende unntak skal emballasjen merkes som restavfall(*): 

  • kombinasjonsfolier hvor plast er hovedmateriale i kombinasjon med papir
  • kombinasjonsfolier hvor plast er hovedmateriale i kombinasjon med metall, der metallsjiktet enten er tykkere enn 5 µm eller ligger på utsiden av emballasjen
  • bionedbrytbar plast
  • vednett/juletrenett

Les mer merking av restavfall her.

All emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved bruk av mest mulig monomaterialer.

 

Størrelse

Anbefalt minste størrelse på piktogrammet på emballasje er 10 mm. På særlig liten emballasje vil høyden på piktogrammet unntaksvis kunne reduseres (minimum 6 mm).

 

Bruk av Grønt Punkt-symbolet sammen med tekst og piktogram 

Vi anbefaler at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt-symbolet som illustrert. Teksten skal stå til høyre for piktogrammet. Det skal aldri legges tekst inn i selve piktogrammet.

 

Fargebruk

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i riktig fiolett/lilla farge. 

  • Pantone (print) 7656 C

  • CMYK (print) 50 / 95 / 0 / 0

  • RGB (web) 150 / 30 / 130

  • RAL (folie/skilt) 4008 - Signal Violet

Det kan også trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.

Emballasje som består av både plast og annet materiale som bør separeres før sortering

Emballasjen skal merkes med flere piktogrammer hvis den består av flere emballasjematerialer som skal kildesorteres separat. Mindre plastdeler av emballasjen, som korker o.l. med mål under 5X5X5 cm, behøver ikke merkes for separat sortering som plast. 

(*) Grønt Punkt Norge ønsker å etablere grenseverdier hvor emballasje som ikke kan separeres og består av mindre enn 80% plast bør merkes som restavfall. Ta kontakt om du skal merke emballasje utenfor denne grenseverdien.

 

Anbefalt minste størrelse:Anbefalt forklarende tekst:Bruk riktig farge hvis mulig, alternativt i sort eller hvit:
Emballasje som består av plast og annet materiale, som bør separeres:


Emballasjemerking illustrasjoner, plast.png


Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.