Toppbanner papp.png

Emballasjemerkene for kartong, papp og kraftpapir

Emballasje som i all hovedsak består av emballasjekartong skal merkes som kartong (*). Ren bølgepapp emballasje skal merkes med papp. Også emballasje av bagasse merkes med papp/kartong piktogram. Emballasje av rent kraftpapir merkes som papir. Sammensatt emballasje av kraftpapir og plast/aluminium, som ikke enkelt kan separeres, merkes som restavfall. All emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved bruk av mest mulig monomaterialer.

 

Størrelse

Anbefalt minste størrelse på piktogrammet på emballasje er 10 mm. På særlig liten emballasje vil høyden på piktogrammet unntaksvis kunne reduseres (minimum 6 mm).

Bruk av Grønt Punkt-symbolet sammen med tekst og piktogram 

Vi anbefaler at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt-symbolet som illustrert. Teksten skal stå til høyre for piktogrammet. Det skal aldri legges tekst inn i selve piktogrammet.

 

Fargebruk 

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i riktig blå farge. 

  • Pantone (print) 2185 C
  • CMYK (print) 95 / 35 / 5 / 0
  • RGB (web) 0 / 130 / 190
  • RAL (folie/skilt) 5015 - Sky Blue

Det kan også trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.

Emballasje som består av både kartong og annet materiale som bør separeres før sortering

Emballasjen skal merkes med flere piktogrammer hvis den består av flere emballasjematerialer som skal kildesorteres separat. Mindre plastdeler av emballasjen, som korker o.l. med mål under 5X5X5 cm, behøver ikke merkes for separat sortering som plast.

(*) Grønt Punkt Norge ønsker å etablere grenseverdier hvor emballasje som ikke kan separeres og består av mindre enn 80% kartong bør merkes som restavfall. Ta kontakt om du skal merke emballasje utenfor denne grenseverdien.

 

 

Anbefalt minste størrelse:Anbefalt forklarende tekst for emballasjekartong
:Anbefalt forklarende tekst for bølgepapp:


 

Bruk riktig farge hvis mulig, alternativt i sort eller hvit:Anbefalt forklarende tekst for k
raftpapir: 

Bruk riktig farge hvis mulig, alternativt i sort eller hvit:
Emballasje som består av kartong/papp og annet materiale, som bør separeres:

Kartong, papp og papir illustrasjon.png


Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.