Toppbanner papp.png

Emballasjemerkene for kartong, papp og kraftpapir

Emballasje som hovedsakelig består av emballasjekartong skal merkes som kartong (*). Bølgepapp-emballasje skal merkes som papp. Emballasje av bagasse merkes som papp eller kartong. Emballasje av kraftpapir merkes som papir.

Sammensatt emballasje av bølgepapp eller kraftpapir med plast eller aluminium skal merkes som restavfall, med mindre den er enkel å separere. Også emballasje av våtsterkt papir merkes restavfall. All emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved å  bruke mest mulig monomaterialer.

 

Størrelse

Piktogrammet bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

Grønt Punkt-symbolet og forklarende tekst 

Vi anbefaler at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt-symbolet og en forklarende tekst. Teksten skal stå til høyre, men skal aldri legges inn i selve piktogrammet eller under både Grønt Punkt-symbol og piktogram.

 

Fargebruk 

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i riktig blåfarge. 

  • Pantone (print) 2185 C
  • CMYK (print) 95 / 35 / 5 / 0
  • RGB (web) 0 / 130 / 190
  • RAL (folie/skilt) 5015 - Sky Blue

Det kan trykkes i sort eller hvit, avhengig av hva som gir best kontrast.

Emballasje som består av kartong og annet materiale 

Emballasjen skal merkes med flere piktogrammer, hvis den består av flere emballasjematerialer som det er enkelt å skille fra hverandre. Mindre plastdeler, som korker og lignende med mål under 5X5X5 cm, må ikke merkes for separat sortering.

(*) Grønt Punkt Norge anbefaler i dag at kartongemballasje som består av mindre enn 80 prosent kartong og som ikke kan separeres, bør merkes som restavfall. Har du emballasje utenfor denne grenseverdien? Ta kontakt!

Anbefalt minste størrelse:Anbefalt forklarende tekst for emballasjekartong
:


Anbefalt forklarende tekst for bølgepapp:

 

Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:Anbefalt forklarende tekst for k
raftpapir: 

Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:
Emballasje som består av kartong/papp og annet materiale, som bør separeres:

Kartong, papp og papir illustrasjon.png