drikkebeger.jpg

Merkekrav engangsprodukter i plast

Fra og med 1. oktober 2021 er alle EU og EØS land pålagt å merke følgende produkter: (ny dato gjeldene for Norge kunngjort 30.6.2021)

  • sanitetsprodukter som bind, tamponger og innføringshylstre for tamponger
  • våtservietter til personlig pleie og husholdningsbruk
  • tobakksprodukter med filtre og filtre som markedsføres for bruk sammen med tobakksprodukter
  • drikkebegre

Merkekravet er en del av EUs direktiv om plastprodukter og skal gi forbrukerne informasjon om at produktet inneholder plast, og om negative miljøeffekter ved forsøpling og uønsket avfallshåndtering. 
Miljødirektoratet har samlet spørsmål og svar knyttet til direktivet og gjennomføringen i Norge her.

 

Designfiler med norsk tekst

Last ned fra Miljødirektoratet.
(nederst på siden)

 

1.oktober 

Merkekravet gjelder produkter som bringes i omsetning for første gang på det norske markedet etter 1. oktober 2021. Det betyr at det er lov til å selge produkter som allerede er produsert, inngått avtale om og på lager i Norge innen fristen. Les mer om å bringe i omsetning her. 

Produkter som må merkes:

Sanitetsprodukter
Tekst under merket:
PLAST I PRODUKTET 

Våtservietter
Tekst under merket:
PLAST I PRODUKTET 

Tobakksvarer med filter og filter til tobakksvarer
Merkene kan ikke dekke andre lovpålagte deklarasjoner, være påført under bandolær el. Også enhetspakninger over 10 cm2 skal merkes.

Tekst under merket:
PLAST I FILTERET

Drikkebegre/plastglass
Merket skal påføres godt under begerets rand og ikke i begerets/glassets bunn. Glass eller beger under 500 ml: minimum 1,4 x 2,8 cm og 5 pt tekst, over 500 ml: 1,6 x 3,2 cm og 6 pt tekst.

Tekst under merket for plastbelagte begre (i farger):
PLAST I PRODUKTET

Tekst under merket for begre av plast (sort/hvit eller preget):
LAGET AV PLAST

På drikkebegre laget av plast/plastglass skal merket være preget/inngravert. Særlige regler vedr. plassering gjelder for preging av vin og champagneglass i plast.

Merker for drikkebegre/plastglass

Generelle regler:

Font: Helvetica bold, versaler, minimum 5 pt, maks 14 pt.

Plassering: Merket skal påføres der den er mest synlig horisontalt på emballasjens ytre, enten på forsiden eller på toppen.
Kan hele merket ikke påføres i minimumsstørrelse på forsiden eller toppen, kan den "bøyes" over to sider av emballasjen, men de to symbolene kan ikke skilles.
Er det ikke mulig å påføre merket horisontalt, kan den roteres 90° og påføres vertikalt. Merket kan ikke påføres slik at det fjernes eller ødelegges når emballasjen åpnes iht. pakkens instruksjoner.

Merkekravet gjelder produkter som binges i omsetning (se forklaring) og i en overgangsfase fra 1. oktober 2021 til (ett år?) kan merket påklistres.

Størrelse: Merket skal påføres all pakningsemballasje (våtservietter, sanitetsprodukter, tobakksvarer) som er over 10 cm2. Er forsidens eller toppens overflateareal mindre enn 65 cm2, skal merkets minimumsmål være 1,4 cm x 2,8 cm. For større overflate skal merket dekke minst 6 % av den overflaten den påføres opp til et maksimumsmål på 3 cm x 6 cm.

Design: Merkets design skal gjengis uten tilføring av noen form for effekter, justering av farger, retusjering eller utvidelse av bakgrunn. Merket skal være gjengitt i en oppløsning på minst 300 dpi når den er trykt i faktisk størrelse. Merket skal ha en tynn, hvit ramme rundt (ikke svart). 

Språk: Tekst skal være på det/de offisielle hovedspråk i landet det markedsføres. EU kommisjonen har uttalt at artikkel 3 ikke hindrer produsenter å merke på flere lands språk, så lenge landets offisielle språk er tilstede i merkingen.

Farger (pålagt): 

  •  Hvit: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
  •  Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
  •  Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
  •  Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

 

EU-direktiv om plastprodukter

EUs direktiv om plastprodukter omfatter og regulerer en rekke engangsprodukter av plast og alle produkter laget av okso-nedbrytbar plast, i tillegg til utstyr til fiskeri, akvakultur og fritidsfiske som inneholder plast. Dette er produkter som ofte finnes som forsøpling på europeiske strender.

Veileder om hvilke produkter som er omfattet av direktivet om plastprodukter ble vedtatt av EU-kommisjonen 31. mai 2021. Denne veilederen har mål om å sikre en harmonisert gjennomføring av direktivet slik at de nye reglene praktiseres riktig og likt i hele EU/EØS. Den forklarer også viktige definisjoner og uttrykk.

Veilederen er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettside