image007.png

Engangs plastprodukter

Fra og med 3. juli 2021 er alle EU og EØS land pålagt å merke sanitetsprodukter som bind og tamponger, våtservietter, tobakksprodukter med filtre og filtre til tobakksprodukter, og drikkebegre/plastglass med samme merke (EU kommisjonens forordning 2020/2151). Merkene finnes ennå ikke nedlastbare på norsk, men vil publiseres her så snart disse foreligger.

Les mer på Miljødirektoratets sider.

Merkekravet er en del av EUs direktiv om plastprodukter. Miljødirektoratet har samlet svar på en del spørsmål knyttet til direktivet og gjennomføringen av det i Norge. 

Her kan du se oversikten. 
(siden oppdateres med ny informasjon løpende)

Vår anbefaling som følger under, er essens og tolket ut fra dansk forordning, fordi den norske foreløpig ikke foreligger fra Miljødirektoratet. Grønt Punkt Norge tar forbehold om at dette er korrekt gjengitt og tilsvarer det som vil komme i norsk regelverk.

Engelsk forordning | dansk forordning

Bringe i omsetning/lager

Oppdatert informasjon fra Miljødirektoratet 12.3.2021:

Det norske markedet og ikke EØS-markedet som helhet

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at definisjonen av "bringe i omsetning" nå er foreslått endret (i fht det vi tidligere har informert om), for at denne fullt ut skal samsvare med direktivets definisjoner. Endringen innebærer at det å bringe i omsetnings retter seg mot det norske markedet, og ikke EØS-markedet.

Oppdatert forståelse av "bringe i omsetning"

Merkekravet gjelder produkter som bringes i omsetning. "Bringe i omsetning" er definert som å gjøre et produkt tilgjengelig på det norske markedet for første gang. Det å bringe et produkt i omsetning, kan etter definisjonen bare skje én gang. Videre er "gjøre et produkt tilgjengelig på markedet" definert som "enhver levering av et produkt for distribusjon, forbruk eller bruk på det norske markedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller gratis. Når et produkt er levert for distribusjon, forbruk eller bruk på markedet for første gang, vil det regnes for å være brakt i omsetning.

Levering kan skje på ulike måter. Dersom det er skjedd en fysisk leveranse eller det er inngått en avtale om leveranse etter at produktet er produsert i eller importert til Norge, anses normalt produktet for å være brakt i omsetning. Levering kan imidlertid også omfatte et tilbud om distribusjon, bruk eller forbruk av varer som allerede er produsert i eller importert til Norge, dersom tilbudet kan resultere i en faktisk leveranse.

Enhver videre aktivitet, f.eks. videre levering fra distributør til distributør eller fra distributør til sluttbruker, vil være å gjøre produktet tilgjengelig på markedet. Selv om et produkt kan gjøres tilgjengelig på markedet flere ganger, kan det altså bare bringes i omsetning én gang. Med andre ord gjelder merkekravet det første leddet i forsyningskjeden innenfor det norske markedet, typisk produsenter og importører, og ikke de senere leddene i kjeden.

Merkekravet gjelder produkter som bringes i omsetning fra og med 3. juli 2021. Produkter som er brakt i omsetning før dette, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet uten merking etter 3. juli. I en overgangsperiode vil det altså være mulig og lovlig å selge produkter uten merking.

 

Produkter:

Sanitetsprodukter
Tekst under merket:
PLAST I PRODUKTET 

Merker til sanitetsprodukter

Merker for sanitetsprodukter

Våtservietter
Tekst under merket:
PLAST I PRODUKTET 

Merker til våtservietter

Tobakksvarer med filter og filter til tobakksvarer
Merkene kan ikke dekke andre lovpålagte deklarasjoner, være påført under bandolær el. Også enhetspakninger over 10 cm2 skal merkes.

Tekst under merket:
PLAST I FILTERET

Merke til tobakksvarer med filter

Drikkebegre/plastglass
Merket skal påføres godt under begerets rand og ikke i begerets/glassets bunn. Glass eller beger under 500 ml: minimum 1,4 x 2,8 cm og 5 pt tekst, over 500 ml: 1,6 x 3,2 cm og 6 pt tekst.

Tekst under merket for plastbelagte begre (i farger):
PLAST I PRODUKTET

Tekst under merket for begre av plast (sort/hvit eller preget):
LAGET AV PLAST

På drikkebegre laget av plast/plastglass skal merket være preget/inngravert. Særlige regler vedr. plassering gjelder for preging av vin og champagneglass i plast.

Merker for drikkebegre/plastglass

Merker for drikkebegre/plastglass

Generelle regler:

Font: Helvetica bold, versaler, minimum 5 pt, maks 14 pt.

Plassering: Merket skal påføres der den er mest synlig horisontalt på emballasjens ytre, enten på forsiden eller på toppen.
Kan hele merket ikke påføres i minimumsstørrelse på forsiden eller toppen, kan den "bøyes" over to sider av emballasjen, men de to symbolene kan ikke skilles.
Er det ikke mulig å påføre merket horisontalt, kan den roteres 90° og påføres vertikalt. Merket kan ikke påføres slik at det fjernes eller ødelegges når emballasjen åpnes iht. pakkens instruksjoner.

Merkekravet gjelder produkter som binges i omsetning (se forklaring) og i en overgangsfase fra 3. juli 2021 til 4. juli 2022 kan merket påklistres.

Størrelse: Merket skal påføres all pakningsemballasje som er over 10 cm2. Er forsidens eller toppens overflateareal mindre enn 65 cm2, skal merkets minimumsmål være 1,4 cm x 2,8 cm. For større overflate skal merket dekke minst 6 % av den overflaten den påføres opp til et maksimumsmål på 3 cm x 6 cm.

Design: Merkets design skal gjengis uten tilføring av noen form for effekter, justering av farger, retusjering eller utvidelse av bakgrunn. Merket skal være gjengitt i en oppløsning på minst 300 dpi når den er trykt i faktisk størrelse. Merket skal ha en tynn, hvit ramme rundt (ikke svart). 

Språk: Tekst skal være på det/de offisielle hovedspråk i landet det markedsføres.

Farger (pålagt): 

  •  Hvit: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
  •  Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
  •  Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
  •  Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

 Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.