Toppbanner DK (1).png

Emballasjemerket for drikkekartong

Piktogrammet for drikkekartong skal brukes på kartong med flytende innhold (væskekartong, typisk møne eller brik). For at emballasjen kan merkes som drikkekartong må den veie mellom 150 og 400 g/m2. Den kan ha sjikt, topp og kork av plast og/eller metall. Samtidig bør all emballasje optimaliseres for gjenvinning ved å bruke mest mulig monomaterialer.

Merket for drikkekartong kan bare brukes på matvarer og husholdningsprodukter. Brannfarlige, etsende eller andre miljøfarlige varer, som spyler- og tennvæske, må merkes med restavfall.

Størrelse

Piktogrammet bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

Grønt Punkt-symbolet og forklarende tekst 

Vi anbefaler at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt-symbolet og en forklarende tekst. Teksten skal stå til høyre, men skal aldri legges inn i selve piktogrammet eller under både Grønt Punkt-symbol og piktogram.

Fargebruk 

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i riktig blåfarge. 

  • Pantone (print) 2185 C

  • CMYK (print) 95 / 35 / 5 / 0

  • RGB (web) 0 / 130 / 190

  • RAL (folie/skilt) 5015 - Sky Blue

 

Anbefalt minste størrelse:

 

Anbefalt forklarende tekst:

For drikkekartong med skrukork:

 

Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:

DK begge illustrasjoner.png