Toppbanner DK (1).png

Emballasjemerket for drikkekartong

Piktogrammet for drikkekartong skal brukes på kartong beregnet på flytende innhold (væskekartong, typisk møne eller brik). Kartongen kan veie fra ca. 150–400 g/m2 og kan ha sjikt, topp og kork av plast og/eller metall. Dette er kriteriene for at emballasjen kan merkes til kildesortering.All emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved bruk av mest mulig monomaterialer.

Kildesorteringsmerket for drikkekartong brukes kun på matvarer og husholdningsprodukter. Brannfarlige, etsende eller andre miljøfarlige varer, som spyler- og tennvæske, må merkes med restavfall.

Størrelse

Anbefalt minste størrelse på piktogrammet på emballasje er 10 mm. På særlig liten emballasje vil høyden på piktogrammet unntaksvis kunne reduseres (minimum 6 mm).

Bruk av Grønt Punkt-symbolet sammen med tekst og piktogram 

Vi anbefaler at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt-symbolet som illustrert. Teksten skal stå til høyre for piktogrammet. Det skal aldri legges tekst inn i selve piktogrammet.

Fargebruk 

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i riktig blå farge. 

  • Pantone (print) 2185 C

  • CMYK (print) 95 / 35 / 5 / 0

  • RGB (web) 0 / 130 / 190

  • RAL (folie/skilt) 5015 - Sky Blue

 

Anbefalt minste størrelse:

 

Anbefalt forklarende tekst:

 

For drikkekartong med skrukork:

 

 

Bruk riktig farge hvis mulig, alternativt i sort eller hvit:

DK begge illustrasjoner.png


Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.