Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.

Spørsmål og svar

På denne siden har vi samlet spørsmålene som ble stilt under webinaret 26. mai, i tillegg til andre ofte stilte spørsmål og svar fra medlemmer rundt temaet. 

I svarene vises det ofte til selve lovverket fra EU. Det finner du her. 

Finner du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss!

 

Q&A

Visse engangsplastemballasjetyper blir forbudt fra 1. januar 2030. Disse inkluderer emballasje for ubearbeidet fersk frukt og grønnsaker. Gjelder dette komposterbar emballasje for frukt og grønt også?
Kan du nämna något om QR-KOD - PPWR och igen om det har tagits ett beslut om gemensam märkning på förpackningar?
Kan vi få oversikt over hva som gjelder for emballasje i kontakt med mat i etterkant?
Vil produsentene av emballasje (glassflasker) ha et ansvar i forhold til ombruk, eller må vi løse det nasjonalt med lokale vaskerier?
Hvor mye fokus vil det være på komposterbarhet av emallajse? Vil polybags (emballasje på tekstiler) bli påvirket? VIl ikke komposterbare materialer forringe resirkuleringsprosessen?
Kategorisering av resirkulerbarhet A-E, finnes det et verktøy for dette?
Hvordan og hvem skal dokumentere at emballasje til f.eks. frukt og grønnsaker er nødvendig for å unngå matsvinn?
Har dere noen formening om hva Norge vil gjøre med f.eks krav til engangsposer for frukt og grønnsaker? Vil det komme krav om at de enten er i papir eller komposterbar bioplast?
Kan du kort oppsummere hvordan PPWR vil påvirke legemidler (emballasje i produktkontakt vs. sekundær/tertiæremballasje)
Pantesystem og ombruk: det ble sagt at Pantesystemene må være åpne for ombrukbar emballasje (f.eks. ombrukbare drikkeflasker). Må de også være åpne for ombrukbar takeaway-emballasje (ref. art 33)?
Jeg leste gjennom første utkast og var usikker på den Empty space deadlinen (som var på max 40%, men som nå er 50%) - er dere helt sikre på at det er 2030 og ikke 12 måneder etter publisering? Det har skapt litt forvirring tidligere.
Hvordan ser dere for dere at økomodulering vil se ut i Norge etter kriteriene kommer fra EU? I Sverige så er det veldig store forskjeller i vederlag basert på materialgjenvinnbarhet.
Hva menes med påfyllsstasjoner for serveringsbransjen?
Ref. ombruk mellom sammenkoblede foretak som må være gjenbrukkbar. Menes det 100 % gjenbrukbar, eller er det en annen verdi?