Komposterbar emballasje

Nye krav til at enkelte typer emballasje skal være komposterbar. 

Eple

Artikkel 9

Den nye emballasjeforordningen innfører nye krav til at enkelte typer emballasje skal være industrielt komposterbare.

Denne emballasjen skal kunne gå i samme strøm som biologisk nedbrytbart materiale. Landene gis frihet til å inkluderer flere typer emballasje under dette kravet, inkludert tynne bæreposer.

Komposterbar emballasje omtales i artikkel 9 i forordningen.

Les det foreløpige lovverket her. 

Komposterbar emballasje

  • Tre år etter at forordningen trer i kraft – rundt 2029 – skal permeable og myke, kaffe, te og andre drikkeposeenheter, emballasje som er ment å bli brukt og kastet sammen med produktet, samt merkelapper på frukt og grønt – være industrielt komposterbart.
  • Medlemslandene/EØS kan velge om kravet skal være at denne typen emballasje også skal være komposterbart i husholdningene. 
  • Medlemslandene/EØS kan bestemme at også ikke-permeable kaffe, te og drikkeenheter som ikke er laget av metall, og tynne bæreposer skal være komposterbare for å kunne settes på markedet. 
  • Kommisjonen skal 12 måneder etter ikrafttredelse - rundt 2027 - be den Europeiske standardiseringsorganisasjonen utarbeide en harmonisert standard på komposterbar emballasje og for hjemmekompostering.
Tepose