Ombruk

På sikt skal mer engangsemballasje erstattes med ombrukbar emballasje. 

Ombruk

Artikkel 11, 26, 27 og 29

Emballasjeforordningen introduserer ambisiøse krav til at engangsemballasje skal erstattes med ombruksemballasje på en rekke områder.

Målet er å redusere miljøbelastning, uttak av primære råvarer og styrke de sirkulære verdikjedene.

Kravene innebærer en betydelig omstilling for næringsliv og den allmenne forbruker.

Bestemmelsene rundt ombruk omtales i artikkel 11, 26, 27 og 29 i forordningen.

Les det foreløpige lovverket her. 

Krav og forventninger

 • Emballasjeforordningen innfører krav til at enkelte typer engangsemballasje skal erstattes med ombruksemballasje, som vist i tabellen.
 • Målene for 2030 er bindende, mens 2040-målene skal landene «strebe mot».
 • Økonomiske aktører som setter ombrukbar emballasje på markedet, skal sørge for at det er et system for innsamling på plass, som sikrer at emballasjen brukes igjen.
 • Produsentansvarsordningene skal ta ansvar for ombruksemballasjen når den blir avfall.
 • Ombruksemballasjen bør ha en digital databærer; det er obligatorisk for «closed loop», men valgfritt for «open loop».
 • Ombrukskravene kommer med flere unntak, inkludert for økonomiske operatører som setter mindre enn 1000 kg ombruksemballasje på markedet og for mikrovirksomheter, samt en 5-årig utsettelse på bakgrunn av landenes måloppnåelse.

 

Emballasjetype

Mål

Tidsfrist

Unntak

Transportemballasje og salgsemballasje for transport innenfor EU/EØS, inkl. netthandel 40 % 1. januar 2030
 • Transport av farlige varer
 • Transport av storskala maskiner, utstyr og varer hvor emballasjen er designet for å passe kravene fra den som bestiller
 • I fleksibelt format, brukt til transport som er direkte kontakt med mat og for samt matvarer
 • Bølgepapp
70 % 1. januar 2040

Transport- eller salgsemballasje som brukes til å transportere produkter innenfor EU mellom operatør eller sammenkoblede foretak må være gjenbrukbar.

Transport- eller salgsemballasje som brukes for å levere produkter innenfor samme medlemsstat må også være gjenbrukbar.

Salgsemballasje, alkohol- og ikke alkoholholdig drikkevare. 10 % 1. januar 2030
 • Drikkevarer som anses som svært lett bedervelige, visse melk og melkeprodukter og deres meierianalogi.
 • Diverse vinprodukter og lignende produkter laget av både druer og frukt annet enn druer og grønnsaker, andre gjærede drikker.
 • Brennevin.
40 % 1. januar 2040
Veiledning skal utarbeides av Kommisjonen for å klargjøre formål, hvilke produkter som omfattes og unntak.
Gruppe-emballasje som bokser/kasser for lager eller distribusjon. 10 % 1. januar 2030
 • Bølgepapp
 • Salgsemballasje
25 % 1. januar 2040